Ottův slovník naučný/Vykoukal

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Vykoukal
Autor: Michal Navrátil, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. s. 31. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Josef Vykoukal

Vykoukal: 1) V. Frant. Vladimír, spis. čes. (*14. pros. 1857 v Limuzích u Čes. Brodu). Studoval na akad. gymn. v Praze a na gymn. v Kr. Hradci, po maturitě r. 1877 čtyři léta na filos. fakultě v Praze. R. 1881 až 1883 supploval na obec. gymn. ve Slaném, odtud přešel na c. k. gymn v Jindřišské ul. v Praze, kdež posud působí. Cestoval mimo naše země v Německu, Hollandsku a Belgii. Literárně činný býti počal za studii universitních, jsa r. 1880-81 redaktorem (titulárním red. byl Jos. Barák) »Akad. Listů«, kamž napsal řadu článků. Záhy počal se zabývati folklorem a uveřejňoval práce z tohoto oboru ve »Květech«, »Světozoru«, »Zl. Praze« a j. Odtud vznikly potom jeho knihy: Z časů dávných i našich, obrázky zvykoslovné a kulturní (1893; týž spis vydán po druhé rozšířen a zpracován pro mládež: Rok v starodávných slavnostech našeho lidu, 1901); Česká svatba (1894); Domácí lékařství našeho lidu (1894); Z podání lidového. Obrázky kult. a zvykoslovné (»Matice Lidu«, 1897); O snech a výkladech snů. Kulturní obrázek (Praha, 1898); Pestré květy (tu zvláště rozprava o staročes. kalendářích a o předpovídání povětrnosti; t., 1900); Dary přírody Sbírka kult. obrázků (t., 1905). — Z větších rozprav tohoto druhu jest rozptýleno v časopisech: Ze selské kuchyně (»Čes. Lid« I.); Smrt dle názorů lidových (»Květy«, 1893); Lidové léky z říše živočišné (»ČČM.«, 1897); Pověry o omlazování starých lidí (»Světozor«, 1897); O kovářích (t., 1893); Znamení (»Květy«, 1895); Z názvosloví našich osad (t., 1897). Jiné byly ve feuilletonu »Nár. Listů« a j. — Dále napsaI několik obrázků antických, na př. O věštění a věštírnách ve starém věku (»Svět.«, 1895); Starověké villegiatury (»Květy«, 1397); mosaika O věncích (t., 1894); Starověké bajky z říše rostlinné (»ČČM., 1902). Z cest jsou V-ovy obrázky: Krajem nizozemským (»Květy«, 1889); Z Belgie (t., 1891); Amsterdam, Haag, Hamburk, Berlín (»Ned. Listy Hlasu Nár.«, 1888-89). — Psal hojné posudky o nových knihách zejména jako stálý referent o výpravné prose ve »Světozoru« v l. 1886-99 a v »Osvětě« 1887-90 a od r. 1898. Ve »Světozoru« (r. 1886) pojednal O rodišti bratří Thámů, v »Osvětě« (1901) O Al. Jiráskovi. Rovněž uveřejňoval posudky v »Hlase Nár.«, v »Národop. Věstníku« a j. Do výstavního díla »Sto let práce« podal Rozhled po čes. literatuře za r. 1791-1891, v Šimáčkově díle o Zem. jub. výstavě referoval o literatuře, národopise a školství odborném, v Budilovičově čas. »Slov. Obozrenije« 1892 podalpřehled literatury české za r. 1891. Pro nižší třídy škol středních sestavil čtyři Čítanky (r. 1901-04 nákl. Jednoty čes. filologů).

2) V. Josef, český poslanec (*1861 v Přerově). Studoval nižší gymnasium v Přerově, potom věnoval se hospodářství a byl spoluzakladatelem rolnického akciového cukrovaru v Prosenicích na Moravě. R. 1892 najal dvůr Dřevohostice, kde r. 1893 zřídil rolnický cukrovar akciový. R. 1896 zvolen byl za poslance do sněmu moravského za venkovské obce holešovské jako kandidát strany národní.

Dr. N.