Ottův slovník naučný/Varmie

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Varmie
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. S. 426. Dostupné online
Licence: PD old 70

Varmie (pol. též Warmja, něm. Ermeland) sluje kraj v dnešních Prusích Vých. ve vl. obvodě královeckém v krajích braunsberském, heilsberském, rösselském a allensteinském, zaujímající asi 4250 km2, jehož ve XIII. stol. dobyli Něm. křižáci. Od těch časů V. počíná se poněmčovati a objevuje se něm. jm. Ermeland (Ermenland), Církevně V. příslušela k arcibiskupství ryžskému tvoříc zvláštní diécési, jejíž biskup, když Prusko připojeno bylo k Polsku (1466), uzavřev s králem polským zvláštní smlouvu stal se říšským knížetem polským a dosáhl velikých výhod politických jsa v území svém takořka úplně samostatný a církevně přímo podřízen stolici papežské. Předsedal v senátě v Prusku kráovském (odtud titul Prussiae regiae Primas) a měl právo zasedati i v senátě polském. Residencí biskupů byl původně Braunsberg (pol. Brunsberga), potom Heilsberg (pol. Lidzbark). Kapitola byla ve Frauenburgu (pol. Fromberk). R. 1772, při dělení Polska, V. dostala se Prusku a Bedřich II. zrušil všechna práva a výsady kraje i biskupův a srovnal V-ii s ostatními zeměmi pruskými. Z biskupů nejznamenitější byli Eneáš Sylvius, Mauricius Ferber, Stan. Hosius, Kromer a Ign. Krasicki. Polské obyvatelstvo zachovalo se posud v kraji allensteinském (olsztynském) a rösselském (reszelském). V Olsztyně vychází od r. 1885 čas. »Gazeta Olsztyńska«. Pp.