Ottův slovník naučný/Utopení

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Utopení
Autor: Josef Reinsberg
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. s. 262-263. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Tonutí

Utopení, t. j. udušení tekutinou vniklou do průduchů dýchacích nastává obyčejně úplným pohroužením celého těla (utonutím), mnohdy jen při pohroužení hlavy neb obličeje. Příznaky dušení u u. liší se od příznakův ostatních způsobů udušení tím, že jsou obyčejně zahájeny zatajením dechu, a že jest stadium inspiratorní dušnosti kratší a méně vyznačeno, že mají převahu výdechy. Tekutina vniká s počátku jen do dutiny hltanové ke vchodu hrtanovému; zvratná křeč hlasivek a převaha výdechů nad vdechy zabraňuje hlubší vnikání; teprv když nastalo bezvědomí a uhasla zvratná dráždivost, tekutina vniká bez překážky do průdušnice a za terminálního dýchání vdechnutím do průdušinek, sklípků plicních, ano i stěnami sklípků do krve vlásečnic a do tkáně mezisklípkové až pod poplicnici. V mrtvolách pak shledáváme plíce veliké, vzedmuté, na povrchu mnohdy pouhým okem viditelné rozšířené sklípky plicní, v poplicnici mdle světle červené, lehce zakalené skvrny (extravasáty vdechnuté tekutiny krví promíšené), tkáň plicní prosáklou a průdušinky naplněné zpěněnou tekutinou, v níž možno velmi často drobnohledem zjistiti buňky a částky řas, diatomacee, drť rostlinnou, částečky bahna a j. tělesa cizí. Krev obsahuje méně haemoglobinu, zejména krev z levé polovice srdce jest chudší haemoglobinem než krev z pravé komory a předsíně (rozředěni krve ve vlásečnicich plicních vodou). Někdy však nález jest málo význačný, ač i v těchto případech mnohdy podaří se drobnohledným vyšetřením zjistiti v tekutině ze tkáně plicní setřená cizí tělíska výše podotčená. U některých mrtvol z vody vytažených neshledáme známek smrti u-m, jde tu mnohdy o smrt ochrnutím srdce (chorobně změněného), jindy může býti příčinou smrti udušení vdechnutým obsahem žaludkovým, jenž zvratným dávením vytlačen byl a do hrtanu vnikl. — Byl-li utonulý včas z vody vytažen, možno jej umělým dýcháním (v. t.) vzkřísiti, i kdyby byl až 10 minut ve vodě. — U. jest buď sebevražedné (as v 60 %) nebo nahodilé (as 39 %), velmi řídké jest u. vražedné. Sebevražedné u. repraesentuje v král. Českém 13 %, ve statistice Českého ústavu pro soudní lékařství v Praze 17 % všech sebevražd. Rg.