Ottův slovník naučný/Uškození na těle

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Uškození na těle
Autor: Josef Reinsberg
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. s. 255. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Uškození na těle podle trest. zákona a tr. řádu. U-m n. t. nazýváme nejen poranění, ale jakékoliv porušení organismu, které vzešlo ze zevních škodlivostí přičiněním nebo nedbalostí osoby druhé; tak vzniká u. n. t. kromě poranění působením jedu, žáru, elektřiny, zimy, vdýcháním nedychatelných plynů, sevřením průduchů dýchacích, hladem atd. Trest. zákon a řád rozlišují u. n. t. lehké, těžké a smrtelné. Zločinem těžkého u. n. t. jest podle č. 152 tr. zák. nepřátelský čin (bez úmyslu člověka usmrtiti), z čehož vzešlo buď porušení zdraví nebo nezpůsobilost k povolání trvající aspoň 20 dnů, nebo nějaké »stržení mysli« anebo »nějaké těžké ublížení«. (Trest: žalář od 6 m. do 1 r., při přitěžujících okolnostech do 5 let.) Mimo to rozeznává tr. zák. těžké u. n. t. sdružené s přítěžujícími okolnostmi podle čl. 155 (bylo-li ublížení – byť i lehké – učiněno nástrojem a způsobem takovým, se kterým bývá obyčejně spojeno nebezpečenství života, nebo dokáželi se jinak, že tu byl úmysl učiniti těžké u. n. t. – nebo vzešlo-li z ublížení porušení zdraví nebo nezpůsobilost k povolání trvající aspoň třicet dní – nebo bylo-li spojeno se zvláštním trápením – neb stal-li se útok v umluveném spojení s jinými nebo potutelně – aneb stalo-li se těžké ublížení životu nebezpečným) – za něž jest ustanoven trest těžkého žaláře po dobu 1–5 let – a těžké u. n. t. sdružené podle čl. 156 s důležitými trvalými škodlivými následky (ztráta nebo stálé zemdlení řeči, zraku, sluchu, ztráta plodnosti, ztráta oka, ramene nebo ruky, nebo nějaké jiné patrné zmrzačení nebo zohavení – nezhojitelná choroba, neduživost, nezhojitelné stržení mysli – nebo ustavičná nezpůsobilost k povolání), které se tresce těžkým žalářem 5–10 let. Rg.