Ottův slovník naučný/Uškození na cizím majetku

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Uškození na cizím majetku
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. s. 255. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Uškození na cizím majetku (něm. die Beschädigung eines fremden Eigentumes), bylo-li zlomyslné, je podle ob. rak. trest. zákoníku buď zločinem nebo přestupkem. Podle § 85 trest. zák. zlomyslná u. n. c. m. pokládají se za zločin veřejného násilí, když buď a) škoda, která z toho pošla, anebo kterou pachatel měl v úmysle, převyšuje dvacet pět zlatých, nebo b) když nehledíc na velikost škody, vzejíti z toho může nebezpečenství života, zdraví nebo bezpečnosti těla lidem, anebo ve větší míře cizímu majetku; nebo když c) zlomyslné u. spáchalo se na železnicích, nechť se jízda po nich provozuje silou parní nebo bez ní, nebo na náležejících k nim zřízeních, prostředcích dopravovacích, strojích, nářadích nebo jiných věcech, jichž k provozováni jízdy se užívá, nebo na lodích parních, strojích parních, kotlích parních, dílech vodních, mostech, přístrojích v báních, nebo když vůbec se spáchalo v okolnostech zvláště nebezpečných. Podle § 86 trest zločinu tohoto jest v případě pod lit. a) uvedeném těžký žalář od šesti měsícův až do jednoho roku, v případech však uvedených pod lit. b) a c) těžký žalář od jednoho až do pěti let, a podle velikosti zlomyslnosti a nebezpečenství až i do deseti let. Vzešla-li však z u. skutečně nehoda jiným na zdraví, bezpečnosti těla nebo větší měrou na majetku, mají vinnici potrestáni býti těžkým žalářem od deseti až do dvaceti let, a jsou-li okolnosti zvláště přitěžující, těžkým žalářem až do smrti. Pošla-li však z u. takového smrt člověka, a mohl-li to pachatel předvídati, má býti potrestán smrtí. Není-li zlomyslné u. n. c. m. podle předpisu § 85 trest. zák. zločinem, má se podle § 468 potrestati jakožto přestupek vězením od jednoho dne až do jednoho měsíce.