Ottův slovník naučný/Rok (právo)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Rok (právo)
Autor: Karel Heller
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 913. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Rok v právě (lat. terminus) jest soudem ustanovené sejití se příslušných osob (stran, účastníků, svědkův atd.) ku projednání určité záležitosti nebo provedení určitého soudního úkonu (na př. výslechu).

R. k ústnímu přelíčení jest r. určený ku projednání sporné věci samé, a to buď pouze této věci nebo také formálních námitek a otázek, které jinak musí býti předneseny při r-u prvém, jestliže tento se koná (viz První rok); při některých druzích sporu (v řízeních mimořádných, pak ve sporech, jež jsou přikázány k rozhodování samosoudci) totiž vůbec první r. se nenařizuje; tu pak vše to, co jest předmětem r-u prvého, náleží k r-u nařízenému k ústnímu přelíčení. Tento r. jest pak ta čásť processu, kde po ústním jednání o nároku žalobním samotném rozhodne se rozsudkem, nedojde-li spor vyřízení usnesením, které se vydává tehdy, když následkem nějaké formální příčiny o předmětu sporu rozsudkem rozhodnuto býti nemůže. kh.