Ottův slovník naučný/Represálie

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Represálie
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 576. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Represálie

Represálie ([-prezá-], fr. représailles, angl. reprisals, z lat. reprehensalia, reprensalia, od reprehendo, reprendo, beru zpět, ne od reprimo, repressus; chybná výslovnost s s jest podle něm. Repressalien) značí v soudobém mezinárodním právě porušení práv jednoho státu státem druhým, a to jako odveta za podobné porušení, která má za účel zjednati uraženému státu zadostiučinění a donutiti druhý stát k tomu, aby zavedl právní stav dřívější. R. bývají často směšovány s retorsí, opatřením povahy ryze politické, podobným co do účelu r-iím, avšak spočívajícím v tom, že jeden stát porušuje zájmy, nikoli práva státu druhého, a to rovněž odvetou za podobné jednání státu druhého. Retorse jest se stanoviska mezinárodního práva vždycky zákonná a užití její závisí úplně na uznání vlády. Naproti tomu užití r-ii stojí pod kontrolou mezinárodního práva a jeví se oprávněným jen, zachovají-li se předepsané podmínky. Jako opatření mezinárodni vznikly r. teprve v době novější. Vyvinuly se z někdejších r-ií povahy soukromoprávní, jež spočívaly v samovolném zmocnění se nějaké osoby nebo věci za účelem zjednání zadostiučiněni za utrpěné bezpráví. R. tyto souvisí s t. zv. mstou krevní (v. t.). Grotius uvádí jako starší formu těchto r-ií řecký ústav samovolné zástavy ἐνεχυρασμός, římskou pignoratio inter populos diversos, t. zv. withernamium (Widername) práva německého a droit de marque práva franc. Řekové znali ostatně ještě t. zv. androlépsii (ἀνδροληψία, ἀνδρολήψιον), loupení lidí, jež jest rovněž formou těchto starších r-ií.