Ottův slovník naučný/Referendum

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Referendum
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 387. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Referendum

Referendum, lat., slove to, o čem má býti podána zpráva; ad r., ku podání zprávy. Ve Švýcarsku nazývá se r. ústavní právo lidu rozhodovati hlasováním o prostém přijetí nebo zamítnutí nějakého zákona neb ustanovení, na kterém usnesly se zákonodárné sbory. Spolkové r. jest fakultativní, t. j. o přijetí nebo zamítnutí zákona celé Švýcarské republiky se týkajícího rozhoduje lid jenom tenkráte, žádá-li za to nejméně 30.000 občanů neb 8 kantonů; kdežto v kantonech jest r. obligátní, závazné, když všecky zákony a všecka vydání jistou summu (v každém kantoně zvláště stanovenou) přesahující lidovému hlasování předloženy býti musí, a fakultativní, když, jako ve věcech spolkových, teprve na žádost určitého počtu občanů nebo členů vlády kantonální rozhodnutí o novém zákoně lidu se předkládá. Při r. hlasuje se prostým ano neb ne a hlasováním tajným. R. v podstatě zavedeno ode dávna v kantoně grisonském, v ostatních kantonech teprve od r. 1863 a spolkové r. uzákoněno ústavou z r. 1874. R. také v některých státech Spoj. Obcí sev.-amer. jest v užívání, jako na př. v Illinois, Kansasu, Kalifornii. Srv. Herzog, Das R. in der Schweiz (Berl., 1885); Stüssi, R. und Initiative in den Schweizerkantonen (Cur., 1893).