Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Recife

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Recife
Autor: Ludvík Tošner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. s. 353. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Recife

Recife, Cidado do R., zvaná také chybně Fernambuco nebo Pernambuco podle státu t. jm., hl. a přístavní město braz. státu Pernambuco na sv. Brazilie, při okeáně Atlantském na 8° 5' 7" j. š. a 34° 51' 23" z. d. Gr., 3 m n. m., má 111.556 obyv. (1900), mezi nimi mnoho černochův, leží na nízké, dosti rozsáhlé alluviální rovině za úskalím několik km dlouhým, podle něhož má jméno, při ústí 2 říček, Capibaribe a Beberibe, jimiž dělí se na 3 hlavní čtvrti městské, spojené 5 mosty: R. na dlouhém, písčitém ostrově souběžném s pevninou, São Antonio na ostrově mezi pevninou a předešlou čtvrtí se rozkládajícím a Boavista na pevnině. Nejstarší čtvrť R. pochází z počátku XVII. stol. a zachovala stopy pobytu Hollanďanův. Ulice jsou tu úzké, špatně dlážděné a křivolaké, domy mají většinou několik poschodí a nejsou přizpůsobeny zdejšímu podnebí. Je to čtvrť velkých skladišť i obchodního ruchu a má celnici, hvězdárnu a veliký námořní arsenál se školou plavčíkův. Lépe upravena jest čtvrť São Antonio, skutečné středisko města, s domy mnohem pohodlnějšími. I zde převládá stavební sloh hollandský; z veřejných budov pak tu vyniká: vládní palác, sněmovna, tržnice, věznice, vojenský arsenál, kasárny, právn. akademie, divadlo, sirotčinec a j. Nejmladší čtvrť je Boavista, tvořící přechod mezi městem a předměstími, která táhnou se 4–5 km do vnitrozemí; domy mají tu většinou ráz letohrádků se zahradami; z veřejných staveb uvádíme nemocnici, trestnici, arcib. palác a j. Dopravu uvnitř města obstarává koňská a parní tramway, do vnitrozemí vede silniční dráha a 4 trati železniční. Přístav skládá se z vnitřního přístaviště, chráněného zmíněným úskalím v délce 4 km, vzdáleným od pevniny 200 m, a hlubokého 5,5 m, jakož i z vnější nechráněné rejdy, kde kotví veliké koráby. Ku podpoře přístavního ruchu zamýšlí se prohloubiti chráněné přístaviště vnitřní a postaviti dobré doky. Úskalí opatřeno jest 3 tvrzemi, které však již nevyhovují. Nicméně R. jest střediskem tržby na sv. Brazilie, neboť leží ve výborné poloze na blízku trati, jíž ubírají se všecky lodi plující Atlantským okeánem do Jižní Ameriky. Mimo to soustřeďuje se tu vývoz bavlny a cukrové třtiny. Vývoz kolísá se podle úrody těchto plodin mezi 10–50 mill. milreisy a zahrnuje mimo to i kůže, gummi a kakao, dovoz pak má za hlavní předmět mouku, sušené ryby a maso, zboží železné, ocelové a bavlněné, stroje atd. Přístavní ruch vykazuje 1734 lodi připluté s 1¼ mill. t, mezi nimi 726 parníků. Přístav recifský pravidelně navštěvují parníky Rakouského a Severoněm. Lloydu, hambursko-jihoamer. spol. paroplavební, Slomana v Hamburku, Messageries Maritimes, Chargeurs réunis, La Veloce, Navigazione Generala Italiana, Royal Mail Steam Packet Company, Pacific Steam Navigation Comp., sev.-amer. paroplaveb. společnosti z New Yorku a Baltimore a j. Kabelem spojen jest R. s Evropou, Sev. Amerikou a jižnějšími zeměmi Již. Ameriky. Čilý jest i průmysl, zastoupený zvl. přádelnami bavlny, továrnami na tabák a doutníky, strojírnami, olejnami, loděnicemi, výrobou cukru, skla, obuvi atd. R. jest sádlem nejvyš. úřadů státu, arcibiskupa, apellačního a obch. soudu, obch. komory, konsulův (i rakousko-uherského) a má dobrý vodovod a plynové osvětlení. Dříve bylo pro Evropany svrchovaně nezdravé, avšak opětovnými drenážemi a zasypáním sousedních močálů stalo se valně zdravějším. Srv. Pernambuco. Tšr.