Ottův slovník naučný/Polygon

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Polygon
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 171–172. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související články ve Wikipedii:
Polygon
Č. vyobr. 3253.
Č. vyobr. 3254.

Polygon viz Mnohoúhelník.

P. sílový, vláknový, v grafické statice značí mnohoúhelník, jímž umožněno rychle a přehledně skládati síly ve výslednici a vyšetřiti momenty jejich vzhledem k libovolnému bodu. Na př. jest dána soustava sil P1, P2, P3, P4 (vyobr. č. 3253.) a má se vyšetřiti výslednice jejich. Na účinek nemá žádného vlivu, přidáme-li a ihned odečteme libovolnou sílu S1. Změní se soustava naše na soustavu S1(−), P1, P2, P3, P4, S1(+). Složme potom sílu S1(−) se silou P1 ve výslednici S2, S2 se silou P3 ve výslednici S3, S3 s P4 ve výslednici S4, S4 s P4 ve výslednici S5 a sílu tuto se zbývající silou S1(+) ve výslednici R, která jest hledanou výslednicí daných sil. K přehlednému sestrojení zvolme si bod O (vyobr. č. 3254.) a učiňme (značí, že a zároveň ), s bodu 1 veďme 12 # P1, pak 23 # P2, 34 # P3, 45 # P4. Spojme pak body 1, 2, 3, 4, 5 s bodem O. Přímky tyto, ve vyrobr. č. 3254. tečkované, jsou výslednice S2, S3, S4, S5. Spojíme-li bod 5 s bodem 1, dostaneme výslednice sil S5 a S1(+), která co do velikosti a směru rovna jest výslednici hledané R. Působiště její najdeme takto: V průsečíku síly S1(−) se silou P1, t. j. v bodě I, veďme rovnoběžku s S2 (vyobr. č. 3254.), v průsečíku jejím II veďme rovnoběžku s S3, v bodě III přímku || S4, v bodě IV || s S5 a kde se síla S5 ve vyobr. č. 3253. protne se silou S1(+), t. j. v bodě S1, veďme . Tím známe polohu výslednice. Povstalý p. I II III IV V sluje p. výslednicový, poněvadž strany jeho vytvořeny jsou z výslednic S1 S2 S3 S4 S5. Též sluje p. tyčkový, vláknový, provazcový, neboť myslíme-li si místo síly R sílu co do velikosti a směru rovnou, ale co do smyslu opačnou, dále myslíme-li si strany p-u vytvořeny z tyček, spojených klouby, vláken, provazce, nastane při tomto tvaru rovnováha. P. 1, 2, 3, 4, 5 sluje p-em silovým, poněvadž strany jeho vytvořeny jsou z daných sil P1 P2 P3 P4. Bod O sluje pólem.