Ottův slovník naučný/Podvazování cev

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Podvazování cev
Autor: Duchoslav Panýrek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 1035. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Podvazování cev (lat. ligatura). Že krev z otevřené cévy unikající znamená pro poraněného veliké nebezpečí, neboť ústrojí po větších ztrátách krve, i kdyby úplné vykrvácení nenastalo, chorobou smrtící nejednou až po delší době odpykává, je známo i širším kruhům a bylo jistě patrno člověku už na samém počátku kultury. Proto snažili se lékaři nejstarších dob uzavříti poraněnou cévu a už prý Hippokratés 460 let př. Kr. věděl o p. c. Pozdější lékařští spisovatelé (Celsus, Galenus) znají p. c. dobře a udávají, jak je prováděti. S rozkvětem chirurgie i p. c. stávalo se známějším, ne však lepším, neboť ještě v 1. pol. XIX. stol. chirurgové obávali se p. c., zvláště žil, protože neměli čistého materiálu a neoperovali také čistě, a tak z nečistého vlákna cévu svírajícího nastávalo zhnisání zátky cévu ucpávající a vniknutí zárodků hnisavých do oběhu se všemi následky svými (talovitost krve). Teprve zavedením antisepse (v. t.) nebezpečí ta odpadla a p. c. stalo se nejobyčejnějším výkonem při všech ranách vydatněji krvácejících. P. c. provádí se na cevách krevních, a to na tepnách živěji krvácejících a na větších žilách. Cévy podvazují se takto; operující lékař, který má na př. vyjmouti nějaký nádor, zachycuje zvláštními nástroji (t. zv. péany, kleštičkami to, na jejichž branších jsou vroubky do sebe zapadající) cévy, jež stříkají nebo z nichž krev se roní. Tyto nástroje zůstanou v ráně, pokud není nádor vyňat. Potom všecky cévy jedna po druhé se podváží a péany jeden po druhém sejmou. Zvláštní zmínky zasluhuje p. c. velikých, jak se provádí na př. při odnímání údu (amputaci). Aby céva při proříznutí nekrvácela, provádí se výkon ten nyní tak, že se úd pružným popruhem Esmarchovým před operací podváže. Tu jsou cévy sevřeny a krvácejí při provádění řezů jen zcela nepatrně. Když úd byl odňat, zachytíme všecky důležité cévy v ráně péany a sejmeme popruh. Krvácí-li ještě některá céva, zachytí se ještě dodatečně, čímž dosáhneme toho, že ztráta krve není nikdy značnější. K podvazování slouží catgut (v. t.) a hedvábí vedle některých vláken jiných (konopných, lněných atd.). Tento materiál musí se bedlivě připraviti, aby byl čistý, a před znečištěním chrániti, na př. hedvábí vaří se dle Černého v 5% roztoku karbolové kyseliny 1 hodinu, načež se přechovává v 3% roztoku téhož prostředku antiseptického. Pnrk.