Ottův slovník naučný/Podvazkový řád

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Podvazkový řád
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 1035. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Podvazkový řád

Podvazkový řád (angl. order of the Garter, franc. ordre de la jarretière, něm. Hosenbandorden) jest nejvyšší řád britský, jejž založil anglický král Eduard III. kolem r. 1350. O původě jeho různá kolují udání, z nichž nejobyčejnější jest toto: Hraběnce ze Salisbury, milence Eduardově, prý upadl při plese modrý podvazek s levé nohy. Eduard se shýbl a zvedl jej rychle, při čemž nadzvedl poněkud roucho hraběnčino. Kolem stojící dovolili si úsměšky a Eduard, chtěje milenku očistiti, zvolal: Honny soit qui mal y pense! (hanba tomu. kdo při tom co zlého si mysli) a dodal, že záhy dojde podvazek tento takové cti, že se budou pokládati za šťastné, kdož budou směti jej nositi. Záhy na to založen prý p. ř. a slova pronesená dána mu v heslo. Pověst tato není doložena a rovněž postrádá opory podání, že založen p. ř. na památku bitvy u Kresčaku. Statuta řádu praví jen, že založil jej Eduard v 23. roce panování svého ke cti nejsv. Trojice, Panny Marie, sv. Jiří a sv. Eduarda Vyznavače. Původní ustanovení o řádu pozměnila se dobou jen málo. Dle statutu ze 17. led. 1805 mohou dostati p. ř. toliko panovníci a Angličané z vyšší šlechty. P. ř. skládá se z jediné třídy a má i s králem 26 členů; do počtu toho nejsou pojati princové domu královského a rytíři zahraniční. Kromě nich jmenuje král 26 t. zv. chudých rytířův windsorských, kteří mají býti příslušníky stavu rytíř. a vojenského, nyní pak většinou sestárlí dvořané jsou, kteří dostávají roční pense 300 lb. šterl. Členové řádu tvoří kollegium, kapitolu, jež zasedá ročně o sv. Jiří (23. dub.) v kapli sv. Jiří na zámku windsorském, jež vyzdobena jest Rubensovým obrazem tohoto světce. Kapitola (na počet alespoň 6 rytířův) navrhuje nové členy, jež potvrzuje král. Hodnostáři p-vého ř-u jsou: praelát (biskup winchesterský), kancléř (biskup oxfordský, dříve biskup salisburský), registrátor (děkan windsorský), přední hlasatel podvazkový (garter principal king-at-arms), jenž jest ceremoniářem řádovým, a posléz nosič černé hole (black rod). Přijímání nových členův děje se rovněž u sv. Jiří na zámku windsorském a provázeno jest okázalými slavnostmi. Dostane-li p. ř. některý zahraniční panovník, vypraví se k němu poselství s hlasatelem, jenž řídí slavnost odevzdání. Odznaky p-vého ř-u jsou tyto; temnomodrý podvazek aksamítový se zlat. obrubou a na něm zlatem vyšité heslo řádové; připíná se zlatou sponkou pod kolenem levé nohy; pak tmavomodrá stuha od levého ramene k pravému boku, se zlatým, brillanty ozdobeným štítem na konci; na štítě na koni sv. Jiří; dále stříbrná hvězda o osmi paprscích, v jejímž středu jest červený kříž sv. Jiří uprostřed modrého podvazku s heslem řádovým, již nosí rytíři na levé straně prsou. O slavnostech druží se k tomu nádherné roucho. Jindřich VIII. připojil k těmto odznakům nákrčník o 26 článcích (dle počtu rytířův), z nichž každý skládá se z modře emaillovaného podvazku s růžicí uprostřed a stužkového uzlu. Srv. Ashmole, The history of the most noble order of the Garter (Lond., 1658); Beltz, Memorials of the order of the Garter (t., 1841).