Ottův slovník naučný/Podkrovnice

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Podkrovnice
Autor: Jindřich Fialka
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 1011. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Podkrovnice č. pozednice slove trám v krovu, kterým krokve se podpírají při okapu. P-cí nahrazuje se okapová vaznice a poněvadž průřez p. je menší než průřez okapové vaznice, zlevní se za stejných okolností krov stavení. Při konstrukci říms bývá chybně mnoho spoléháno na p-ci tím, že se visuté desky římsové zatěžují p-cí a krovem na místo zdivem nebo jinou strojbou účelnou. Aby p. nemohla posunuta býti po úrovni zdi pod ní se nacházející silami z krovu se vyskytujícími, chytá se ke zpodní zdi t. zv. podkrovnicovými č. pozednicovými šrouby, t. j. železnými kleštěmi, skládajícími se ze svislého kulatého železa as 150 až 250 cm dlouhého a 2,5 až 3,5 cm v průměru silného, opatřeného nahoře šroubovým závitem a dole okem pro závlačku. Svrchní konec prosadí se p-cí a přitáhne se maticí, do zpodního oka vloží se as 60 cm dlouhá závlačka. Tyto šrouby zazdívají se obyčejně do všech pilířů meziokenních. Profil p. bývá obyčejně obdélný a v strojbách klade se trám ten rád na širší stranu svého průřezu, by síly z krovu na p-ci přenesené rozprostřely se na větší plochu zdi. Fka.