Ottův slovník naučný/Peripleuritis

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Peripleuritis
Autor: Emerich Maixner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 485. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Peripleuritis (z řec.), hnisavý zánět pojiva rozkládajícího se mezi pohrudnicí a stěnou hrudní. Příčina zánětu není objasněna, ale patrně jest původu infekciosního. Onemocnění počíná se prudkou horečkou a třesavkou; za nedlouho zjevuje se značné a rozměrné sklenutí stěny hrudní většinou v postranních částech, podmíněné zánětem i oedemem; na ohraničeném místě tvoří se hlíza, která dosud vždy provalila se vně. P. jest velmi těžké onemocnění, jednak že hnisání jest rozměrné, jednak že zánět ten často se komplikuje se zánětem ledvin. Mx.