Ottův slovník naučný/Pecopteris

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Pecopteris
Autor: Edvin Bayer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 382. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pecopteris [peko-] Brongn., rod předvěkých kapradin mohutného až stromovitého vzrůstu s velikými listy mnohonásob rozčleněnými (3–4kráte zpeřenými) a s poměrně malými lístečky posledního řádu, jež jsou většinou celou šířkou své base na žebro narostlé, hustě vedle sebe posazené a kožovité. Hlavní žebro celého listu nese často přídatné, přeměněné lístky vícekráte rozčleněné nebo laločnatě střihané (Aphlebia). P. jest zvláště charakteristickým rodem kapradin pro svrchní útvar kamenouhelný, kde dochází obrovského rozvoje a zabíhá ještě i dále do permu, vzácně a již v odchylných formách do triasu, jury až i do křídy. V třetihorách uvádějí se pod tímto rodovým jménem jen obdobné kapradiny, příbuzné již s některými kapradinami nyní žijícími. EBr.