Ottův slovník naučný/Pecopterideae

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Pecopterideae
Autor: Edvin Bayer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 382. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pecopterideae [peko-], čeleď velikých bylinných až i stromovitých kapradin předvěkých, jež jsou význačnými zejména pro svrchní karbon. Jsou to kapradiny s velikými listy vícekráte zpeřenými. Úkrojky nebo lístky posledního řádu přisedají k žebru širokou zpodinou. Dle novějšího rozdělení zahrnuje tato čeleď hlavní rody: Pecopteris Brongn. (část.), Alethopteris Stubg. (část.), Callipteridium Weiss, Callipteris Brongn., Thinufeldia Ettingsh., Odontopteris Brongn., Lonchopteris Brongn., z nichž většina dříve tvořila a namnoze ještě dosud jakožto zvláštní čeledi tvoří samostatné skupiny. EBr.