Ottův slovník naučný/Palaeoniscidae

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Palaeoniscidae
Autor: František Bayer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 75–76. Dostupné online
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: Palaeoniscidae

Palaeoniscidae, čeleď bývalé skupiny ryb ganoidních, kladená nyní ke chrupavčitým rybám pramenoploutvým (řád Actinopterygii, podř. Chondrostei). Náležejí v ni vesměs fossilní, po většině palaeozoické ryby těla podlouhlého, z pravidla rhombickými šupinami ganoidními pokrytého. Ústa jsou pod předním koncem hlavy, jejíž kosti krycí mají povrch z ganoinu s rozmanitou skulpturou; některé ze středních kostí krycích scházejí. Suspensorium dolejší čelisti má polohu šikmou (nazad a dolů). V ústech jsou drobné, kuželovité zuby. Ploutev hřbetní jest jediná a krátká, ocasní nesouměrná (heterocerkní); tato ploutev i jiné některé mívají v předu řady šupin (fulcra). Také široké paprsky ve bláně dutiny žaberní (radii branchiostegi) mají povrch lesklý, z ganoinu. Ryby této čeledi počínají se vyskýtati v devonu a zanikly za doby liasové; nejvíce druhů patří útvaru kamenouhelnému a permskému. K rodům známějším náležejí: Cheirolepis Ag., Acrolepis Ag., Gyrolepis Ag., Pygopterus Ag., Amblypterus Traq., Eurylepis Newb. a především Palaeoniscus Ag. (emend. Traq.). Tento má na štíhlém těle šupiny neveliké, s ryhami, zrny i jinakou skulpturou, v malých ploutvích jemně článkované paprsky s ganoinem, před lichými ploutvemi štítky v podobě V a na víčku žaberním široké operculum a interoperculum. K rodu Palaeoniscus se počítají teď jen nečetní druhové čeledi P. z permského útvaru v Němcích a v Anglii; nejznámějšími jsou P. Freislebeni Ag., P. magnus Ag., P. elegans Ag., P. longissimus Ag. atd. U nás v Čechách není žádného druhu rodu P.; co k němu bývalo počítáno, náleží k r. Amblypterus. Frič uvádí tyto druhy českých P-id: Pyritocephalus sculptus Fr., Sceletophorus biserialis Fr., Phanerosteon pauper Fr., Amblypterus Kablikae (Gein.), verrucosus Fr., Duvernoyi (Ag.), Vratislavensis (Ag.), Rohani (Heck.), luridus (Heck.), obliquus (Heck.), caudatus (Heck.), lepidurus (Ag.), Reussi (Heck.), Feistmanteli Fr., Zeidleri Fr. a angustus (Ag.), pak Acrolepis Krejčii Fr., A. sphaerosideritarum Fr., A. gigas Fr. a Progyrolepis speciosus Fr. – Srv. Zittelovu Palaeozoologii, pak díla: A. Smith Woodward, Catalogue of the Fossil Fishes in the British Museum (Part. II., Lond 1891); Dr. Ant. Fritsch, Fauna d. Gaskohle etc. (sv. III., Praha, 1895). Br.