Ottův slovník naučný/Palaeocyparis

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Palaeocyparis
Autor: Edvin Bayer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 74. Dostupné online
Licence: PD old 70

Palaeocyparis Saporta, rod předvěkých rostlin nahosemených, cypřišovitým příbuzných svými větevkami, jež jsou více nebo méně ploché, jen z mládí oblejší, střídavé a kolmo od hlavní větve odstávající, s listy šupinovitými, tvrdými, ve 4 řadách po 2 vždy střídavě a těsně řazenými. Sem vřadil Saporta mnohé otisky, jež byly dříve popsány pod jménem Caulerpites, Thuyites, Arthrotaxites a Echinostrobus Shimp. Objevuji se ve středním a svrchním Juře. EBr.