Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Příslušenství

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Příslušenství
Autor: Josef Vančura
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. s. 710. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Příslušenství

Příslušenství (pertinence, appertinence) jsou věci sice samostatné, jež však podle svého určení mají trvale sloužiti k užívání jiné věci hlavní (na př. klíč, hasičské náčiní domácí). Povahu p. mohou míti též věci nemovité, na př. dvůr, zahrada při domě. V právním ohledě důležitost p. jeví se v tom, že některá právní jednání (prodej, směna, odkaz, zastavení), jež byla učiněna vzhledem k věci hlavní, vztahují se bez dalšího též na její p., ač nebylo-li výslovně ustanoveno něco jiného (§§ 1047, 1061, 457, 677 až 679 rak. obč. zák.). Nesprávně počítá rakouský obč. zákoník v §§ 294 až 297 k p. též pouhé akcesse věci, jako neoddělené plody, trávu, budovu vzhledem k pozemku, na němž jest vystavěna, dále i to, co s budovou jest pevně (erd-, mauer-, niet- und nagelfest) spojeno, neboť ve všech těchto případech jde pouze o části věci, jež – dokud jsou spojeny – nemají vůbec samostatné existence právní. J.V.