Ottův slovník naučný/Litispendence

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Litispendence
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. s. 165–166. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Litispendence

Litispendence (Streitanhängigkeit), t. j. zahájení sporu, nazývá se v soudním řízení stav, který nastal doručením žaloby do vlastních rukou žalovaného. Účinky l. podle práva formálního jsou: setrvační povinnost obou stran a oprávnění žalovaného ku vznesení žaloby navzájem. Setrvační povinnost (Beharrungspflicht) stran sporných jeví se v těchto důsledcích: 1. ve vázanosti k soudu, 2. ve vázanosti k žalobě (vyloučena jest totiž změna žaloby), 3. ve vázaností k odpůrci. Obč. zákonník nepřijal zákazu zcizení rei litigiosae (věci, o niž se vede spor). Že zcizení věcí nebo pohledávky ve spor uvedené nemá vlivu na rozepři, prohlášeno bylo výslovně podle vzoru pruského Landrechtu a něm. soudního řádu v novém soudním řádě rak. z r. 1895. Mimo dotčené processní účinky jeví l. též četné účinky v oboru práva hmotného. Účinkem l. jest jmenovitě přetržení promlčení. Srv. Ott, Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního, II. díl (Praha, 1898), str. 38 a násl.