Ottův slovník naučný/Kondikce

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Kondikce
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha : J. Otto, 1899. s. 675. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Kondikce (conditiones) čili žaloby z bezdůvodného obohacení jsou žaloby, které směřují k tomu, aby vrácen byl majetkový zisk, jehož žalovaný nabyl na újmu jmění žalobcova způsobem bezdůvodným. Bezdůvodnost může záležeti v tom, že převod majetkový jest vázán podmínkou, která ve skutečnosti nenastane, anebo v tom, že majetkový zisk spočívá v důvodu bezprávném nebo nemravném, anebo konečně, že vůbec není důvodu pro obohacení. K žalobám z bezdůvodného obohacení patří tedy: condictio indebiti (viz Indebitum), condictio causa data causa non secuta, condictio ob turpem causam, condictio ob iniustam causam a condictio sine causa. Srv. Pavlíček, Žaloby z obohacení (v Praze, 1873); týž, Zur Lehre von den Kladen aus ungerechtfertigter Bereicherung nach österr. Civilrechte (ve Vídni, 1878).