Ottův slovník naučný/Kabinetní

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Kabinetní
Autor: Karel Bloman, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třináctý díl. Praha : J. Otto, 1898. s. 721. Dostupné online.
Licence: PD old 70
PD anon 70

Kabinetní tolik jako do sbírky, pracovny, písárny se hodící neb odtud pochodící. Odtud kus k. jest vzácnost do zvláštní sbírky se hodící a proto ze sbírek veřejných (galerií, knihoven) vyňatá.

K. formát jest formát fotografií obyčejně 16 cm a 11 cm,

K. justice, t. j. zasahování panovníka do vykonávání soudnictví, nesrovnává se s moderním učením o výkonné moci panovníkově a jest proto v moderních státech zrušena. Kvetla pouze ve středověku, kdy panovníkovi náležela soudní svrchovanost nejen v theorii, ale i v praxi. (Viz Dvorský soud, str. 276 a 277.) Moderní ústavy zavedly naproti dobám dřívějším neodvislé soudy, které vykonávají soudnictví úplně samostatně. V Rakousku pojištěno bylo soudcům toto postavení státním zákl. zák. ze 21. pros. 1867 č. 144 ř. z. o soudní moci. Zbytek práv vyplývajících z k. j. možno nanejvýše shledávati v právu panovníkově udělovati milost v trestních záležitostech.

K. kancelář vyřizuje písemnosti vladařovy, listy odtud vycházející na jiné vladaře nebo kabinety cizí, kteréžto listy k. slují. Náklad na k. kancelář obsahuje v sobě aktivní platy i pense úřednictva a sluhův a ostatní výlohy této kanceláře. K nákladu na k. kancelář přispívají obě polovice říše Rakousko-Uherské stejným obnosem 79.500 zl. ročně. Zajímavé jest súčtování tohoto nákladu v státním účetnictví, pokud se týče příspěvku z uherské polovice říše. Aby se totiž nemusil tento příspěvek, který by měsíčně činil něco přes 6000 zl., posílati z Uher hotovými, vyplácí naše ústřední pokladna státní ministerské výplatně celou dotaci na k. kancelář za obě polovice říše, ale polovina za Uhry placená súčtuje se jako »kvotový odvod na společné záležitosti říše«, načež se avisuje na účtárnu říšského finančního ministerstva, která opět s uherskými financemi provede účetní vyrovnání. Bmn.

K. malířství jest malířství na skle při stavbách světských.

Ve smyslu politickém sluje k. otázka, na jejíž rozhodnutí závisí setrvání ministra nebo ministerstva celého v úřadě.

K. rozkaz (ordre) jest rozkaz panovníkem daný ve věcech, k jichž projednání nebo provedení panovník sám působí (záležitost kabinetní).

K. válka jest válka povstalá z čistých ohledů v dynastických.

K. víno jest zřídka se vyskytující druh vzácného, výborného vína.