Ottův slovník naučný/Filótas

From Wikizdroje
Jump to navigation Jump to search
Údaje o textu
Titulek: Filótas
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devátý díl. Praha : J. Otto, 1895. S. 233. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Filótas, syn Parmeniónův, soudruh Alexandrův z mládí, vedl na výpravách asijských jízdu makedonskou a vzbudil si svým přepychem (mělť lovecké síti 100 stadií dlouhé) mnoho závistníků, a ti na něho sočili u Alexandra, kterého F. svými narážkami na božský jeho původ také proti sobě popuzoval. Alexander pojal proti němu nedůvěru a když bylo mu doneseno, že F. věděl o spiknutí proti králi připravovaném, dal ho zmučiti a vynutiv na něm mučením vyznání, že měl s otcem svým na spiknutí účasť, kázal ho r. 329 př. Kr. v městě Prophtasice (nyn. Ferrah) v Drangiáně popraviti a Parmenióna zavražditi.