Ottův slovník naučný/Dvory

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Dvory
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmý díl. Praha : J. Otto, 1894. S. 282–283. Národní knihovna České republiky
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Dvory
Související články ve Wikipedii:
Čtyři Dvory, Dlouhé Dvory, Dolní Dvory, Dvory (Karlovy Vary), Dvory (okres Nymburk), Dvory (okres Prachatice), Haklovy Dvory, Handlovy Dvory, Horní Dvory, Hruškové Dvory, Kněžské Dvory, Lídlovy Dvory, Nové Dvory, Nové Dvory (České Budějovice), Nové Dvory (Lomnice nad Popelkou), Nové Dvory (Miličín), Nové Dvory (Močerady), Nové Dvory (okres Kutná Hora), Nové Dvory (okres Litoměřice), Nové Dvory (okres Příbram), Nové Dvory (okres Žďár nad Sázavou), Nové Dvory (Opařany), Nové Dvory (Polná), Nové Dvory (Praha), Nové Dvory (Sedlec-Prčice), Nové Dvory (Staré Hobzí), Nové Dvory (Třebíč), Svobodné Dvory, Šindlovy Dvory, Velké Dvorce
Č.1263. Znak města Nových Dvorů

Dvory: 1) D., ves v Čechách, hejt. Poděbrady, okr., pš. Nymburk (4 km sz.), fara Velebily; 44 d., 391 ob. č. (1890), 3 tř. šk., alod. dvůr Mor. sv. p. Bethmanna. — 2) D., ves t., hejt., okr , pš. Prachatice (5.5 km sz.), fara Laziště; 34 d., 189 ob. č. (1890), kaple sv. Jana Nep., »Podedvorecký« mlýn s pilou a zříceniny tvrze »Dvůr«. — 3) D. Dlouhé, Dlouhodvory, ves t., hejt., okr. Král. Hradec (9 km sz.), fara, pš. Všestary; 16 d., 156 ob. č. (1890), zastávka čes. obch. dráhy. — 4) D. Dolní (něm. Unter-Maierhöfen), ves t., hejt., okr., fara, pš. Karlovy Vary (3.5 km z.); 34 d., 479 ob. č., továrna na porculán. — 5) D. Gerlovy (něm. Gerlhöf), hejt. Sušice, okr. Hartmanice (11 km sz.), fara, pš. Seewiesen; n d., 113 ob. n. (1890). — 6) D. Gregorovy, ves t., hejt., okr., pš. Král. Hradec, fara Plotiště; 6 d., 170 ob. č. (1890), velké cihelny. — 7) D. Güntherovy (něm. Güntherhof), osada t., hejt. Sušice, okr. Hartmanice, fara, pš. Seewiesen; 6 d., 66 ob. n. (1890). — 8) D. Haklovy (něm. Hackelhof), ves t., hejt., okr., fara, pš. Budějovice; 34 d., 114 ob. č., 140 n (1890), I tř. šk. Čásť vsi Dvůr Nový. — 9) D. Horní (něm. Ober-Maierhöfen), ves t., hejt, okr., fara, pš., Karl. Vary (3.5 km z.): 6 d., 46 n. ob. (1890), ložisko hněd. uhlí. — 10) D. Jalové, Dvůr Jalový, ves t., hejt., okr. Král. Vinohrady (8 km j.), fara Kundratice, pš. Krč; 15 d., 110 č. ob. (1890) — 11) D. Klacovské viz Klacov. — 12) D. Kněžské (něm. Pfaffenhöfe), ves t., hejt., okr., fara, pš. Budějovice (3 km s.); 18 d., 86 ob. č., 43 n. (1890), strojní mlýn a rust. dvorec. — 13) D. Lídlovy (něm. Liedelhöfen), ves t., hejt. Sušice, okr., fara, pš. Kašp. Hory (4 km j. v.), popl. dvůr »Kaiserhof«, mlýn a pila. — 14) D. Nové, ves t., hejt. Příbram, okr. Dobříš (14 km v.), fara, pš. Slapy; 45 d., 28r ob. č. (1890). Část vsi jmenuje se Porostliny. — 15) D. Nové, město t., nad stokem Vrhlice s Klejnarkou, hejt., okr. Kutná Hora (5 km sv.); 140 d., 1354 obyv. č. (1890) i spřipojenými Ovčáry, far. kostel sv. Anny z r. 1696, v něm hrobka hrabat Věžníků, 5tř. šk. a průmysl. pokr. šk., pošt. a telegraf, stanice, hospod, a lesní úřad, cukrovar, pivovar, dvůr Rud. hr. Chotka, 8 výroč. trhů dobré pověsti. — Dějiny. R. 1278 koupil opat kláštera sedleckého Mikuláš I. les »Bor«, na jehož místě klášterníci založili dvůr řečený Nový, jenž záhy vzrostl na ves a klášteru náležel až do válek husitských, kdy vypálen byl na dobro (1421). Většinu statků klášterních ujal císař Sigmund a Nový Dvůr přešel na komoru českou. Po novém osazení kláštera teprve opat Klement r. 1501 vymohl toho na králi Vladislavu, že Dvůr N. vrácen klášteru. R. 1552 opat Jiří prodal statek ten Hynkovi Martinickému z Chřenovic, po jehož smrti (1558) poručníci jeho synů prodali Dvůr N. dědicům Karla ze Žerotína z pokolení strážnického, z nichž Kašpar Melichar, pán na Kolíně, spojiv se Dvorem N. vsi někdy panství kolínského, utvořil tak r. 1593 panství Novodvorské v listinách vždy D. Nové jmenované. Týž zde také vystavěl pěkný zámek. Maje se pak pro účastenství v povstání českém ze země vystěhovati, postoupil r. 1628 D. N. manželce své Elišce Valdšteinovně, po níž je dědila dcera Eliška Polyxena, provdaná za Petra Voka Švihovského z Risenberka († 1642). Vnučka její Anna Marie Švihovská, provdaná za Karla Ferd. z Valdšteina, prodala r. 1674 D. N. Ferdinandu Maxm. Kaunicovi na Vel. Meziříčí. V l. 1677 až 1679 byl držitelem panství Jan K z Montani, načež D. N. ujal Bernard z Věžník, jenž k nim připojil Třebešice a přikoupil Radvanice a Hetlín, na zříceninách zámku r. 1639 od Švédů vypáleného vystavěl nový a zpustlou obec osadil řemeslníky, opatřiv je pravidly cechovními. Jeho přičiněním povýšena také ves na městečko (11. dub. 1701) a udělen mu znak představující v modrém štítě městskou bránu se dvěma věžemi dokořán otevřenou a v ní psí hlavu, na římse pak písmena B H Z W (Bernard hrabě z Věžník, vyobr. č. 1263.). Týž hrabě vystavěl se svou manželkou Barborou kostel s residencí dominikánskou a zemřel r. 1714. Jeho syn Romed zemřel již r. 1722, a matka Barbora prodala N. D. hraběti Pachtovi, po němž je držel hr. Karel Batthyány (od r. 1728) a pak polní zbrojmistr Jan K. hr. Chotek z Chotkova a Vojnína (od r. 1764), v jehož rodě N. D. dosud se uchovaly. Paměti hodno jest, že za bitvy u Chotusic (1742) u N. D-rů stálo pravé křídlo armády pruské. Srv. Josef Ledr, Děje panství a města N. D-rů (Hora Kutná, 1884). — 16) D. Nové, ves t., hejt., okr. Milevsko (11 km v.), fara Hodušín, pš. Opořany; 36 d., 244 ob. č. (1890). — 17) D. Nové, Dvůr Nový, ves t., hejt. Pelhřimov, okr. Pacov (12 km jz.), fara Hroby, pš. Chýnov; 15 d., 149 ob. č. (1890), alod. dvůr a továrna na líh A. hr. Kolovrata Krakovského, 2 mlýny. — 18) D. Nové, také D. České, ves t., hejt. Chotěboř, okr., fara Přibyslav (5 km jv.), pš. Vel. Losenice, 84 d., 247 ob. č. (1890), 1tř. šk. — 19) D. Nové, ves t., hejt., okr., fara, pš. Roudnice (5.5 km sz.), fara Doksany; 57 d., 275 ob. č. (1890), samota Sv. Kliment. — 20) D. Nové, ves t., hejt., okr. Rychnov (8 km sz.), fara a pš. Solnice; 11 d., 61 ob. č. (1890). — 21) D. Nové, ves t., hejt. Sedlčany, okr. Sedlec (5 km v.), fara, pš. Jesenice; 29 d., 208 ob. č. (1890), popl. dvůr. — 22) D. Nové, Xaverovice, ves t., hejt. Semily, okr., fara, pš. Lomnice (3 km s.); 17 d., 79 ob. č. (1890). — 23) D. Nové (něm. Deutsch-Neuhof), ves t., hejt. Brod Něm., okr. Štoky (6.5 km v.), fara, pš. Šlapánov; 33 d., 10 ob. č., 177 n. (1890), 1tř. šk. — 24) D. Nové (něm. Neuhof), ves t., hejt., okr. Horšův Týn (12 km jv., fara, pš. Koloveč; 9 d., 48 ob. č., 5 n. (1890). — 25) D. Nové, ves t., hejt., okr. Král. Vinohrady (7 km j.), fara Kunratice, pš. Krč; 11 d., 126 ob. č. (1890). — 26) D. Nové, ves t. u Radostovic, hejt. Tábor, okr., pš. Ml. Vožice, fara Smilovy Hory; 7 d., 34 ob. č. (1890). — 27) D. Nové, Dvůr Nový, ves t., hejt. Tábor, okr. Ml. Vožice (6.5 km z.), fara Ves Nová, pš. Milčín, 17 d., 104 ob. č. (1890), alod. dvůr a myslivna Karla sv. p. Pechého. — 28) D. Remlovy, osada u Čtyř Dvorů, hejt., okr., fara, pš. Budějovice; 7 d., 121 obyv. č. (1890). — 29) D. Svobodné, ves t.. hejt.,okr., pš. Hradec Král. (2.5 km z.), fara Kukleny (část. Stěžery); 82 d., 911 ob. č. (1890); 5 kruhových cihelen. — 30) D. Šindlovy (něm. Schindelhof), ves t., hejt., okr., fara, pš. Budějovice (4 km jz.); 23 d., 52 ob. č., 130 n. (1890), kaple P. Marie, 2tř. šk. — 31) D. Velké, Dvorce Velké (něm. Gross-Maierhöfen), ves t., hejt. Tachov, okr., fara Přimda (2.5 km sv.), pš. Bor; 30 d., 14 ob. č., 247 n. (1890), kaple, 1tř. šk., 3 mlýny a pila. Fid. panství ve výměře 7330 ha (2/3 půdy lesů), k němuž náleží zámek se drahocennou galerií obrazů, dvůr, ovčín, pivovar a 2 cihelny ve Dvorcích Vel., majetek Jindř. hr. Kolovrata-Krakovského Novohradského.

32) D. Handlovy (něm. Handelsdorf), ves na Moravě, hejt., okr., fara, pš. Jihlava; 38 d., 261 ob. č., 165 n. (1880, 497 ob. 1890), 3tř. šk., části obce Helenov a Pančava. — 33) D. Hruškové (něm. Birnbaumhof), ves t., hejt., okr., fara, pš. Jihlava; 18 d., 9 ob. č., 119 n. (1880, 158 ob. 1890). — 34) D. Nové, předměstí města Třebíče. — 35) D. Nové, ves t., hejt., okr. Dačice, fara, pš. Staré Hobzí; 22 d., 114 ob. č. (1880, 133 ob. 1890).