Ottův slovník naučný/Dover

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Dover
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 893–894. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Dover (Anglie)
Související články ve Wikipedii:
Dover (Delaware)

Dover [dóvr]: 1) D., starobylé, silně opevněné město kentského hrabství v Anglii, na nejužším místě průlivu La Manche, t. zv. Doverské úžině čili Pas de Calais, 33 km od protějšího města Calais ve Francii, 114 km vjv. od Londýna, s nímž je spojeno železnicí, známé i jako lázeňské místo, malebně rozložené na úpatí křídových skal, a hlavní přístaviště pro dopravu osob i zboží mezi Anglií a kontinentem. Umělý, 36 ha plochy zabírající přístav je chráněn obrovskými kamennými hrázemi, zvláště velkolepou žulovou převlakou Admiralty Pier, jež vybíhajíc 656 m do moře jest ukončena pevností, jejíž dvěma děly těžkého kalibru lze ovládati celý průliv. Od ní odjíždí denně pět parníků do Calais a do Ostende; největší lodi mohou zde přistati i za největší bouře. Vláda pomýšlí rozšířením přístavních staveb změniti Doverskou zátoku na shromáždiště válečných lodí a uhelnou stanici. Křídové skály kolem města amfitheatrálně rozložené (až 110 m vys.) nesou rozsáhlá opevnění, jež mohou pojati armádu 25.000 mužů. Jest to jmenovitě Doverský hrad (Dover Castle) s římskou věží a anglosaským chrámem, jehož kasárny a skladiště, příkopy a hradby mají 22 ha rozlohy, kromě celé řady jiných tvrzí a srubů. Obchod v poměru k jiným městům anglickým je skrovný; r. 1889 obnášel dovoz 6,358.164 lib. sterl., vývoz domácích výrobků 1,214.942 lib. sterl., vývoz cizích výrobků 1,529.603 lib. sterl. V dovozu přední místo zaujímají tovary vlněné a hedvábné (skoro veskrze z Francie); dále důležity jsou příze, vlna, kůže, obilí, ovoce, víno, u vývozu pak vynikají hedvábná příze, oděv, stroje, zbraně, nožířské zboží, výrobky sedlářské, kaučukové zboží, papír, porculán. Plavební ruch je velmi čilý; r. 1889 kotvilo v přístavě doverském celkem 7787 lodí o 1,572.108 tunách, z nichž 1829 lodí o 253.152 tunách zabývalo se toliko plavbou pobřežní. Město, vysílající od r. 1885 do parlamentu jednoho poslance, má divadlo, museum, starobylou radnici (někdejší to hospodu canterburských poutníků), 33.418 ob. (1891) a končí na sev.-vých. půvabným údolím říčky Dour, jež vede do tak zv. „Kentské zahrady“. — Římané nazývali je Dubris, Normani Dovere. Vilém Dobyvatel opevnil je hradbami. Ve válce občanské nalézalo se v moci vojska parlamentního. Karel II. přistal zde ze svého vyhnanství. I jako jeden z t. zv. Cinque Ports (v. t.) zaujímá D. vynikající místo v dějinách Anglie. R. 1851 položen zde první podmořský telegraf na světě (do Calais); nyní je spojeno s kontinentem třemi kabely. Na jihozápadě jest památen křídový útes Shakespeare Cliff, známý ze Shakespearova Leara. U St. Margarets prokopán asi na 1,5 km daleko tunnel Doversko-calaiský, jehož další práce byly však anglickou vládou zastaveny z příčin strategických. — 2) D., město straffordského hrabství v sev.-amer. státě New Hampshire, na ř. Cocheco, 16 km sev.-záp. od Portsmouthu, má velké přádelny, tiskárny, koželužny a 12.790 ob. (1890). Byvši osídleno 1623, jest nejstarším městem ve státě. — 3) D., hlavní město sev.-amer. státu Delaware, v hrabství kentském, 6 km západně od delawareské zátoky, stanice filadelfsko-baltimorské dráhy, má četné veřejné hrabské i státní budovy, dobré školy, mlýny, různé továrny a 3061 ob. (1890).