Ottův slovník naučný/Consistorium principis

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Consistorium principis
Autor: Leopold Heyrovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. s. 592. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Consistorium principis [konz-], lat., slula státní rada absolutních císařů římských, která se vyvinula během IV. stol. po Kr. z dřívějšího consilium principis (v. t). Stálými členy jejími byli čtyři mezi hodnostáře 1. třídy (illustres) náležející úředníci dvorští: magister officii, quaestor sacri palatii, comes largitionum sacrarum a comes rei privatae, pak větší počet hodnostářů 2. tř. (spectabiles), zvaných comites constitoriani. Též se druhdy účastnili rady při dvoře meškající praefectus praetorio a magistri militum praesentales a jiní hodnostáři, pro ten neb onen případ zvláště povolaní. C. sloužilo císařům jako sbor poradní a slavnostní svědek nejen při konání spravedlnosti, nýbrž i při úpravě záležitostí správních a při zákonodárství. Též byla poselství v jeho přítomnosti slavnostně slyšána. C-iu předsedal císař sám, od něho vyzváni pronášeli členové svoje mínění dle pořadu svých hodností. Rozhodnutí náleželo výhradně císaři. – Srv. Haubold, De consistorio Principum in Opusc. ed. Wenck str. 187. Hý.