Ottův slovník naučný/Borough

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Borough
Autor: Josef Trakal
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 401. Dostupné online
Licence: PD old 70
Související: County

Borough [borró] (skotsky bourgh, z anglos. burg, burh) byl v Anglii původně název míst opevněných (hradů) nebo podhradských, později název měst s korporativním zřízením anebo s právem zastoupení v parlamentu. Jiné názvy měst jsou citytown. City jest více čestný titul, town značí pak vůbec větší počet domů; dle Municipal Reform Actu z roku 1835 platí název b. ovšem městům korporačním bez rodílu. Když ve XIII. a XIV. stol. koruna zvala čas od času do parlamentu také zástupce kommunit, dostalo se tohoto privilegia též mnohým městům, která odtud zvána byla parliamentary b-s. Ku konci středověku bylo takových měst asi 200, a koruna užívala i zneužívala udílení tohoto privilegia (t. zv. inkorporačními chartami) zvláště v době Stuartův a Tudorů pro své účely politické. Později (během XVIII. a v XIX. stol.) mnohá města vzrostla, aniž měla zástupců svých v parlamentě (Manchester, Birmingham a j.), jiná naproti tomu sešla (t. zv. rotten b.) a zůstávala pořád parliamentary b. Tu objevila se potřeba opravy volebních okresů městských, která provedena byla také reformaktem z roku 1832 a pozdějšími opravnými zákony volebními. — Jiné privilegium měst zvaných b. je zvláštní zřízení městské, které měla t. zv. munucipal b-s (corporate towns). Většina parliamentary b-s jsou zároveň municipal b-s, avšak počet jich se nekryje úplně. Zvláštní zřízení městské udíleno bylo již v době normanské jednotlivým městům chartami královskými. Také ve Skotsku jsou korporační města původu prastarého. Během století rozmnožil se počet takových měst, jimž udílena byla »práva hrabství« a samosprávná organisace, ale zároveň byl řád jejich velmi nestejně upravován ve prospěch jen jistých tříd obyvatelstva. Tak zejména opět v době Tudorův a Stuartů. Toto oligarchické zřízení odstranil Municipal Corporation act z r. 1835 a z r. 1882 (45. a 46. Vict. c. 15.), jimiž byla správa městská celému obyvatelstvu dle jednotlivých zásad vrácena. Nejnovější změny způsobil v tom směru Local governement act z r. 1888, který prohlásil 62 větších měst za hrabství. Většina měst anglických nenáleží k municipal b-s, nýbrž tvoří t. zv. local board districts, stojící namnoze pod správou hrabskou. Ve Spoj. Ob. severoam. není až na malé výjimky (v Connecticutu, Nov. Jerseyi, Minnesotě a Pennsylvanii) rozdílu mezi b-s a jinými městy. Malá města podřízena jsou správě townshipové; větší (city) tvoří townshipy zůstávajíce ve svazku hrabském. Mnohá city byla ovšem též prohlášena za hrabství. V řádech jejich jsou ještě veliké různosti vedlé zřizovacích chart, ač v novější době zavádějí se jednotné městské řády pro jednotlivé třídy měst dle počtu obyvatelstva. Tkl.