Ottův slovník naučný/Arbiter bibendi

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Arbiter bibendi
Autor: Jan Malý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 603. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Arbiter bibendi (lat.) nebo též magister bibendi byl po řeckém zvyku u Římanů při zákuscích o hostině nebo pozdě večer při tak zvané »commissatio«, kdy hodně vína se pilo a ne mírně jako při jídle samém, náčelník kostkami od spoluhodovníků zvolený, který ustanovoval — a tím se každý hodovník říditi musil — v jakém poměru víno s vodou míchati se má k pití, a míru, která se měla píti. Tím arciť mělo se předejíti nemírnému požití nápojů a nabyti také při pitce volné chvilky pro jiné kratochvíle i ušlechtilejší zábavy. — Skutečným představeným, veřejně k tomu naznačeným, byl magister bibendi, kdy na obecní útraty byl častován lid, tak že každému stolu ustanoven byl takový vyměřovatel vína, aby toho dbal, by jednak po pořádku se pilo, jednak na všecky se dostalo, na zabránění hádek a snad ještě horšího. —ý.