Ottův slovník naučný/Altona

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Altona
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 22—23. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Altona (Hamburk)

Altona, krajské město, největší a nejbohatší obec v pruské provincii šlesvickoholštýnské, sousedící na vých. straně přímo s Hamburkem jsouc od jeho Sv.-Pavelského předměstí odděleno pouze potokem Altenavou, dle něhož také pojmenováno. Leží na pr. bř. Labe a na dráze hambursko-kielské. V nynější své podobě rázu hollandského vystavěna byla A. z velké části po r. 1713, kdy švédský generál Steenbock ji vypálil; jest dosti pravidelně založena, leží výše nežli Hamburk a jest také mnohem zdravější, má široké ulice, 7 chrámů (hlavní sv. Trojice z XVIII. stol. a nový gotický kostel sv. Jana), 2 synagogy židovské obce německé a portugalské, krásnou radnici, divadlo, soudní palác, hudební síň znamenitě akustickou, gymnasium zvané Christianeum, reálné gymnasium, školu reálnou, vyšší dívčí, plaveckou a podkovářskou, ústav diakonisek, museum, hvězdárnu r. 1823 založenou, městskou a dvě dětské nemocnice, několik bank a úvěrních ústavův a 104.719 obyv. (1885, roku 1835 jen 26.393). Jest sídlem gener. velitelství 9. armádního sboru něm., několika konsulův amerických a italského, zemského soudu, krajských úřadův, obchodní komory, ředitelství berních úřadův a několika želez, drah, celního úřadu a j. Valnou částí zabývá se obyvatelstvo čilou průmyslovou činností, zejména přípravou tabáku (ročně asi 1800 q), koží, mýdla, oleje, lučebnin a cichorie, v přádelnách na vlnu a bavlnu, barvírnách, parních mlýnech, v rukodílnách a továrnách na stroje, vozy, hudební nástroje, zrcadla, rukavice, klobouky, voskované plátno, plachtovinu, cukr a ocet, v pivovarech, knihtiskárnách a j. Předním však pramenem zámožnosti A-ny jest obchod a plavba, v kteréžto příčině mnoho má společného s Hamburkem, jmenovitě zevní jeho přístav, úřad říšské banky, bursu a j. Zámořský obchod provozuje s Francií, Anglií, pobřežím Středozemního moře, hlavně však s Amerikou; r. 1882 připlulo sem 537 námořních lodí, vyplulo 467. Také plavba poříční jest velmi značna. — A. vznikla v XVI. stol. na místě, kde stávala ves Herwardeshude r. 1308 spálená, byla dlouho vsí rybářskou k Ottensenu patřící a teprve r. 1664 povýšil ji král dánský Bedřich III. na město. — Kraj altonský záleží pouze ve dvou městech: A-ně a Ottensenu, s nímž ona na záp. sousedíc spojena jest krásnými stromořadími »Palmaille« zvanými; má na 12,5 km² 123.552 obyv.