Ottův slovník naučný/Algebraická analyse

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Algebraická analyse
Autor: František Josef Studnička
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 853. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Algebraická analyse obsahuje elementární výklad všeobecných vlastností funkcí (v. t.) vůbec a nauku o jednoduchých funkcích zvlášť, jmenujeme-li tak se Schlömilchem funkce algebraické a nižší transcendentní neboli jednoperiodické. Podlé toho nepředstavuje a. a. samostatného oddělení mathematického, nýbrž libovolně obmezený obor nižší analyse vůbec, tak že se ani v obsahu neshoduje těch několik dosud vydaných spisů o a-ké a-si jednajících, jakož se na př. poznává srovnáním a-ké a. Schlömilchovy a Sternovy. Eulerův klassický spis Introductio in analysin infinitorum (1748) co příprava ku pozdějším jeho spisům Institutiones calculi differentialis (1753) a Inst. c. integralis (1768) jest jaksi předchůdcem a-ké a., kteráž v nynější soustavě mathematické nemá již místa, jakož Schlömilch sám doznává v předmluvě ke III. vydání své a-ké a., jejíž opětné otištění omlouvá pouze četnými poptávkami po spise tom, začátečníkům vítaném. FStd.