Ottův slovník naučný/Alfesiboia

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Alfesiboia
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 834. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Alfesiboia (Ἀλφεσίβοια), lat. Alphesiboea, v myth. řec.: 1) Nymfa indická, o jejížto lásku bůh Dionysos, nešetře ani proseb, ni darů, dlouho marně se ucházel, až, proměniv se v tygra, strachem ji donutil, že dala se jím přenésti přes řeku, kterou později Médos, jejž A. porodila Dionysovi, přezval Tigris. – 2) A. (zvaná jindy též Arsinoé), dcera psófidského krále Fégea, choť Alkmaióna, který však ji opustil. Když pak později bratří její Alkmaióna zavraždili, A., muže svého posavad milujíc, krutě na vrahy zanevřela, pročež tito, uzavřevše ji do bedny, dopravili ji k Agapénorovi do Tegee viníce ji tu křivě ze zavraždění chotě. Ale pravda vyšla na jevo a krvavá pomsta stihla vrahy. – Mythus o A-ii býval oblíbeným předmětem tragiků řeckých, z nichž Sofoklés složil tragédii »Alkmaión« neb »Alfesiboia« a podobně Achaios tragickou báseň »Alfesiboia«; také Euripidova tragédie Ἀλκμαίων ὁ διά Ψωφίδος bezpochyby se zmiňovala o A-ii. Dnl.