Ottův slovník naučný/Al pari

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Al pari
Autor: Karel Petr Kheil
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 648. Dostupné online
Licence: PD old 70

Al pari (ital.) v peněžnictví a směnečnictví znamená tolik jako v rovni. Dostaneme-li za sto zlatých našich bankovek (papírových peněz) sto zlatých ve stříbře, pravíme, že bankovky jsou a. p. (franc. au pair), t. j. jmenovitá (nominální) hodnota bankovek jest v rovni s kovovou (stříbrnou) hodnotou téže sumy peněz. Platíme-li za akcii Živnostenské banky 100 zl., jest kurs její a. p., poněvadž jmenovitá hodnota (100 zl.), na kterouž zní jedna akcie, rovná se v tomto případě kursovní její hodnotě. Oceňujeme-li dva druhy peněz vzájemně jeden druhým tím způsobem, že součin číslic vyznačujících toto ocenění rovná se jedničce, říká se, že oba druhy peněz jsou a. p. (en parité, à la parité), t. j. v rovni. Platíme-li na př. v Amsterodamě za 100 franků pařížských 48 holl. zlatých, t. j. 1 frank = 0,48 holl. zl. v Paříži za 100 zl. hollandských 208 franků 30 cent., t. j. 1 holl. zl. = 2,083 frankův, a násobíme-li jedny číslice druhými, máme 0,48 × 2,083 = 1 (vlastně 0,99984). Brali jsme zde číslice zákonné rovnosti, avšak v obchodě vzájemné kursy peněz více nebo méně se odchylují od parity neboli rovnosti; nicméně kursy mincí, směnek a pod. i tehdy slovou a. p., jestliže součin jejich kursů vzájemných rovná se jedničce.

Kurs jest pod pari neboli pod rovní, jestliže kurs bursovní jest nižší než hodnota jmenovitá (nominální, pevná valuta); na př. dostaneme-li za 100 zl. našich bankovek toliko 98 zl. ve stříbře, jsou bankovky pod pari. Platíme-li za akcii Živnostenské banky, znějící na 100 zl., toliko 52 zl., tedy jsou akcie tyto 48% pod pari. Obdržíme-li v Amsterodamě za 100 fr. jen 47 holl. zl., jsou franky pod pari; obdržíme-li v Paříži za 100 holl. zl. jen 207 franků, jsou holl. zlaté pod pari. Kurs jest nad pari neboli nad rovní, jestliže kurs bursovní jest vyšší než hodnota nominální; na př. kdybychom dostali za 100 zl. našich bankovek 102 zl. ve stříbře, byly by bankovky 2% nad pari. Platilo-li se za akcii Živnostenské banky 107 zl., byly akcie ty 7% nad pari. Obdržíme-li v Amsterodamě za 100 franků 49 holl. zl., jsou franky nad pari; obdržíme-li v Paříži za 100 holl. zl. 210 franků, jsou holl. zlaté nad pari. Ostatně viz Bilance. Kh.