Ottův slovník naučný/Aigina (mytologie)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Aigina
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 525. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aigina (Αἴγινα), lat. Aegina (myth.), dcera říčního boha Asópa, kterouž unesl nejvyšší bůh Zeus proměniv se v orla. Jsa pak stíhán otcem jejím, bleskem ho přemohl a dopravil na to milenku svou na ostrov Oinónu (či Oinopii), jenž pojmenován pak po ní A-nou. Zde porodila A. únosci svému (jenž dle Ovidiova líčení v podobě ohně ji navštívil) syna Aiaka. Později prv odešla do Thessalie, kdež provdavši se za Aktóra, porodila mu Menoitia, otce Patroklova. Únos A-ny byl oblíbeným předmětem výtvarného umění řeckého: srovn. čl. Roscheruv v jeho mythol. slovníce s. v. – Etymologii jména i vývoj mythu o A-ně viz Preller, Griech. Mythol. 3. vyd., 2., 391. n.; různé výklady starší sebral Nitsch, Neues mvthol. Wörterb. 2. s. v. Aegina; novější (ač dojista nesprávné) výklady podali Gerhard, Griech. Mythol. §. 878.; Forchhammer ve článku: »Mythologie eine Wissenschaft« (Philologus, sv. 46., str. 193. nn.). Dnl.