Ottův slovník naučný/Aiétés

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Aiétés
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 522. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aiétés (Αἰήτης), lat. Aeetes, též Aeeta, syn slunečného boha Hélia a Ókeanidky Perséidy (nebo Persy neb Antiopy), bratr Persův, Kirčin i Pasifain, jenž z Korintha, původního svého sídla, přestěhoval se v kolchidskou Aii, jejímžto králem se stal. Kavkázská nymfa Asterodeia porodila mu syna Apsyrta, choť pak jeho Idyia, dcera Ókeanova, dcery Médeiu a Chalkiopu; mimo to ještě jiné manželky jeho se uvádějí, na př. (u Sofoklea) Néreovna Neaira, jakož vůbec o rodinných poměrech A-tových není v pověstech shody. Bratr jeho Persés zbavil ho později vlády, k níž dopomohla mu znova Médeia. Byl povahy zlomyslné i ukrutné a znám jest hlavně z pověstí o Argonautech. — Dle udání dějepisce Xenofonta bylo jméno A. ještě za jeho doby dědičným jménem všech králů kolchidských. Dnl.