Ottův slovník naučný/Agoranomoi

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Agoranomoi
Autor: Antonín Zadina
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 458. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Agoranomoi(WD)

Agoranomoi (ἀγορανόμοι) sluli v Athénách úředníci losem volení, jichž úkolem bylo, aby dbali o pořádek na tržišti; bylo jich 10, pět z nich dozíralo v Peiraii, pět ve městě. Zvláště pak přijímali poplatky, které platiti musili cizinci za své stánky na tržišti; dbali o to, aby tržiště byla vhodně zařízena a aby na nich panoval pořádek; starali se, aby zboží na trhu bylo dobré, ničíce zboží špatné a zkažené; trestali každý podvod, jenž by při koupi a prodeji se udál, majíce v této příčině i právo trestů tělesných nad otroky a cizozemci; dohlíželi také na hetéry a stanovili jim výši daně, kterou státu musily odváděti. V době římské byli jen dva a. Ve Spartě měli A., počtem osm, policejní dozor v městě. Srv. Neue Jahrb. f. Phil. 15. Supplementband, str. 45-94; Wochenschrift f. klass. Phil., 1888, str. 33—39, 67—72. Za.