Ottův slovník naučný/Aerarii fabri

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Aerarii fabri
Autor: František Čáda
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 274. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aerarii fabri (kováři) tvořili dle ústavy Servia Tullia zvláštní centurii v roztřídění občanů na třídy (classes) a setniny (centuriae). Dle Cicerona vřaděni byli do tétéž centurie také fabri lignarii (tesaři), dle spisovatelů ostatních tvořili ae. f. a fabri lignarii dvě centurie samostatné. Dle zprávy Liviovy a Ciceronovy centurie ty náležely k prvé, dle Dionysia Hal. k druhé třídě (classis) občanstva římského. Srv. Herzog, Geschichte u. System der röm. Staatsverfahrung I. 39, 1067. Mommsen: Röm. Staatsrecht I. 462. II., 377, 387. Ča.