Ottův slovník naučný/Administrátoři arcibiskupství pražského

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Administrátoři arcibiskupství pražského
Autor: Klement Borový
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 216. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Administrátoři arcibiskupství pražského. Kunrát z Vechty byl od r. 1413 arcibiskupem pražským, avšak 21. dub. 1421 přestoupil k husitům a byl z té příčiny od pap. Martina V. dán do klatby a s arcibiskupství sesazen. Za příčinou vnitřních bojů, jimiž tenkráte země česká navštívena byla, nedošlo k ustanovení nového arcibiskupa, nýbrž zůstal prestol arcib. od r. 1421–1561 čili celých 140 let neosazen. V té době byly církevní záležitosti katolíků v Čechách přebývajících spravovány od metropolitní kapitoly pražské u sv. Víta, a sice volívala kapitola jednoho neb dva administrátory, kteříž od apošt. stol. v Římě byli stvrzováni požívajíce úplné pravomoci biskupské (potestas ordinaria). Nalézámeť mezi nimi muže výtečné, učeností vynikající. Avšak toliko někteří mezi nimi požívali svěcení biskupského, jiní byli toliko kněží a musili čekatele stavu kněžského každoročně vysílati k některému biskupu sousednímu, aby od něho přijali svěcení kněžské. Nejčastěji prokazovali službu tuto sousedním Čechům biskupové míšenští, někdy též biskup olomoucký, pasovský a lublaňský, kteříž někdy též do Čech zavítali, aby chrámy a oltáře světili a svátost biřmování udíleli. Celkem čítá se 20 administrací, a sice: 1. Jan, biskup olomúcký a spolu litomyšlský (stal se později kardinálem) 1421 až 1430. 2. Kunrát, biskup olomúcký 1430–1434. 3. Jan z Dubé, kapit. děkan u sv. Víta, a Simon z Nymburka, kanovník 1435 a 1436. 4. Filibert, biskup konstanský (Coutances ve Francii), jejž sněm basilejský za administrátora ustanovil; působil 1436–39. 5. Prokop z Kladrub. kapit. děkan u sv. Víta, 1437–43; po dvě léta 1437–39 společně s bisk. Filibertem zastával úřad administrátora.6.Šimon z Nymburka a Jiří z Prahy, oba kanovníci pražští u sv. Víta 1444 až 2448. 7. Václav z Krumlova, kapit. děkan u sv. Víta 1449–60. 8. Mikuláš z Krumlova, kapit. děkan u sv. Víta 1461. 9. Hilarius z Litoměřic, kapit. děkan, a Jan z Krumlova, kanovník u sv. Víta 1461–62. 10. Týž Hilarius, děkan a Václav z Křižanova, kanovník u sv. Víta 1462–67. 11. Hanuš z Kolovrat, probošt a Jan z Krumlova, děkan kapit. u sv. Víta; Jan od r. 1468–1481, Hanuš 1468–83. 12. Václav z Plané, arcijáhen u sv. Víta, od r. 1481–83 spolu s Hanušem z Kolovrat, pak 1483 až 1486 sám administroval diécési. 13. Pavel Souček, probošt kapit. u sv. Víta 1486–96. 14. Ambrož Chrt z Plzně, kapit. děkan a Blažej z Plané, kanovník u sv. Víta 1497–99. 15. Jan z Vartemberka, probošt kapit. sv.-Vítské a Ambrož, děkan 1500–11. 16. Arnošt ze Schleiniců, kapit. probošt, a Jan Žák, kanovník u sv. Víta 1511 až 1525. 17. Mikuláš Houska, scholastik u sv. Víta, byl administrátorem r. 1524 (v 1nepřítomnosti Schleinicově) společně s kan. Žákem, pak 1525–1531 s Janem Fabri, arcijáhnem u sv. Víta. 18. Arnošt ze Schleinicův opět administroval od r. 1531–1542. 19. Valentin, scholastik (od r. 1549 děkan) kapit. sv.-Vítské, a Jan z Puchova, kanovník 1542–53. 20. Jindřich Scribonius, probošt kapit. sv.-Vítské, poslední administrátor 1555–1561. Při znovuzřízení arcib. prestolu byla Scriboniovi hodnost arcibiskupa nabídnuta, on však jí nepřijal, nýbrž odporučil císaři Ferdinandovi I. na to místo Antonína Brusa z Mohelnice. Bvý.