Ottův slovník naučný/Adjustovati

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Adjustovati
Autor: Patrik Blažek, Karel Petr Kheil, Karel Kordina
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 209. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adjustovati (z lat.) a ajustovati (z fr. ajuster), tolik co urovnati, upraviti, v úplnou správnost uvésti: 1) Ve vojenství přizpůsobiti, oblékati, chorv. odjevati, všemi potřebnými předepsanými věcmi opatřiti. A. ručnici, dělo, patronu, povoz a j. upraviti tak, aby jich mohlo ihned býti užito k jejich účelu. A. vojáka, opatřiti oděvem (monturou), zbrojí (armaturou), výstrojem (Rüstung) a polním náčiním (Feldgeräthe). Bž.

2) A. účet, znamená účet upraviti, v pořádek uvésti. Než účet se zapraví, zkouší strana, které svědčí, jestliže položky v něm obsažené jsou správny. Shledala-li strana v účtě nějakou chybu nebo jinou nenáležitost, tedy snesením obou stran nesrovnalost tato se opraví, čímž účet na pravou míru se přivádí neboli adjustuje. – Při veřejných úřadech a větších finančních ústavech bývá adjustování účtů přiděleno zvláštnímu úředníku zvanému likvidátor, revident, kollaudátor a pod. Kh. - A. palmár viz Palmár. – 3) Mince a. neboli justovati jest úlohou ajustéra (upravovatele), který v mincovně na vahách justovacích (ajustoir), velmi přesných a citlivých, náležitě zváží a urovná kovové kotoučky před ražením, aby pak mince jednoho druhu co do váhy byla stejna. Kotoučky, které nejsou dosti těžké, se odloží a znova roztaví, kotoučky větší váhy se opilují neb ostrouhají. K opilování užívá se zvláštních pilníků jednosečných (pilníků justovacích), kterými možno velmi jemné třísky sejmouti. Místo pilníků užívá se také nožů podobně jako hoblík účinkujících, aneb se nůž ku plotnici, která se uvede v točivý pohyb, přitlačuje, čímž se tato dle potřeby ostrouhá. Poslední způsob jest nejpohodlnější. – Adjustovací přístroj (v mincířství) jsou dvě čelisti ocelové, kalené, jimiž se protahují pláty kovové za tím účelem, aby jejich tlouštka se vyrovnala. Kh. Kor.4) Váhy a míry a. náleží úřadu adjustovacímu neboli upravovacímu (bureau de vérification des poids et mesures, Adjustieramt, úřad nad vahami a měrami), který všechna závaží a všechny míry, které se v některé zemi zavádějí, srovnává se základní vahou a měrou zákonně ustanovenou a úředně uschovanou, a když je byl náležitě urovnal neboli upravil, aby bez chyby vážily a měřily, správnost jejich stvrdí znakem pomocí úředního razítka. Viz Cejchování. Kh.5) A. nástroj, v patřičné poloze jej pojistiti pomocí stavěcích šroubů (justovací šroub). Kor.