Ottův slovník naučný/Palmár

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Palmár
Autor: Ferdinand Heller mladší
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 117. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Advokátní tarif

Palmár jest odměna advokátova za právnické práce, kteréž koná pro stranu jako její právní zástupce. Co do právní povahy p. jest mzdou a platí o něm předpisy obč. zák. o smlouvě námezdní, kteréž však s ohledem na úřední postavení advokátovo jsou doplněny advok. řádem ze 6. čce 1868 č. 1868 ř. z. Dle zákona tohoto mají pro jednotlivé práce a úkony advokátovy, pokud to vůbec možno, stanoveny býti pevné sazby, což se stalo posléz nařízením min. sprav. z 11. pros. 1897 č. 293. Tarif tento jest specifický; stanoví pevné sazby pro jednotlivé nejobvyklejší práce a výkony. Jinde, jako na př. v Německu, zaveden jest tarif úhrnkový (paušální), v němž stanoví se odměna za provedení celého případu, na př. sporu, bez ohledu na počet jednotlivých úkonův, a to podle summy, o kterou jde, neb i podle jiných momentův. Platnost shora uvedeného tarifu jest podpůrnou. Advokát může si odměnu i jinak vymíniti nebo smluviti. Spory o p. mezi advokátem a stranou může smírně vyříditi advok. komora. Týká-li se p. zastupování před soudem neb vůbec v soudní záležitosti, může buď advokát nebo strana s jeho účtem nespokojená žádati soud, před kterým se projednávala záležitost, již se p. týká, za upravení (adjustování) p-u. Hlr.