Ottův slovník naučný/Actus apostolorum

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Actus apostolorum
Autor: František Krásl
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 154. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Skutky apoštolů

Actus apostolorum [ak-] čili Skutkové apoštolští jmenuje se pátá histor. kniha Nového zákona. Vyplavuje se v ní o počátku a vzrůstu církve neunavnou horlivostí a přičinlivostí ss. apoštolů a učenníků. Nejprve rozšířena jest církev v Jerusalémě a v zemi židovské, vůbec mezi židy, pak v sousedních zemích mezi pohany. O první církvi v Jerusalémě dává kniha ta překrásné svědectví. V knize není vylíčeno působení všech apoštolů, nýbrž hlavně hledí se k činnosti sv. Petra, jíž první povolání pohanů do církve se stalo, a pak k činnosti sv. Pavla, jehožto práce apoštolské mezi pohany, jakož i cesty zevrubně se popisují. Spisovatel knihy jest sv. Lukáš, který byl věrným druhem sv. Pavlu na jeho cestách, a na mnoze očitým svědkem toho, co vypravuje. Že sv. Lukáš jest skutečně spisovatelem Skutků apošt., tomu nasvědčuje sloh, který podobným jako v evangeliu sv. Lukáše se býti jeví, a pak věnování této knihy jistému Theofilovi, kterému i evangelium sv. Lukáše věnováno. Kniha Skutků apošt. čítá 28 kapitol a jest sepsána jazykem řeckým. Zahrnuje dobu as 30 let, od na nebe vstoupení Páně až do prvního uvěznění apoštola Pavla v Římě, asi r. 63 po Kr. Děje vypravované ve Skutcích apošt. udály se za panování císařů římských Tiberia, Kaliguly, Klaudia a Nerona. Ksl.