Ottův slovník naučný/Absentovati se

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Absentovati se
Autor: Patrik Blažek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 91. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Absentovati se (z lat.), ve vojenství odejíti bez dovolené, vzdáliti se od své vojenské družiny tak, že voják na zavolanou nemůže konati službu vojenskou. Dovolené absentování jest zproštění služby na krátký čas, kdy voják i z posádky odejíti smí. Ve vojenském trestním zákonnictví rozumí se absentováním vzdálení se od vojska o své ujmě, aniž má voják úmysl, navždy zhostiti se služby vojenské, a trestá se jakožto přečin dle 6. článku voj. vězením až do šesti měsíců. Měl-li by však voják úmysl, navždy se zhostiti vojenské služby, stává se absentování desercí a trestá se jakožto zločin dle 5. čl. voj. Bž.