Ottův slovník naučný/Abrahamowicz (Poláci)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Abrahamowicz
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 80–81. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Abrahamowicz: 1) Adolf, souvěký dramatický spisovatel polský, žijící ve Lvově. Napsal řadu frašek, osnovaných na základě haličských a především lvovských poměrů. A. má vrozený humor, smysl pro lokální barvu, bystrý pozorovací talent a dovede vymýšleti zábavné situace. Slabším je v divadelní technice, pročež si k valné části svých kusů přibral spolupracovníka, nevždy s prospěchem. Z dramatických prací jeho, které bývají hrány na polských divadlech ve Lvově, v Krakově a ve Varšavě, líbí se nejvíce tříaktová fraška Mąź z grzeczności (1885, Manžel ze šetrnosti, do češt. přel. Schwab-Polabský v Divad. Ochotníku 1885), již napsal za spolupracovnictví R. Ruszkowského. Také fraška Adwokat bez klientów, sepsaná ve spolku s Kwiecińským, měla dobrý úspěch a udržela se na repertoiru, jakož i fraška Oddajcie mi źonę (1886), k níž A. hned v zápětí připsal pendant Oddajcie mi męźa. S příznivým přijetím potkaly se frašky Przedwyborcze zgromadzenie, Po burzy a Pierwsza próba. jsou však značně slabší. R. 1887 mimo jiné pokusil se A. napsati veselohru vážného stilu, Łyse konie, která byvši hrána ve lvovském divadle nepronikla. – 2) Dawid A., spis. pol. (* 1843). Cestovav po Německu a Francii, jal se roku 1863 na svých statcích Demni (u Podwysokého) a Tyszkowci (u Horodenky) samostatně hospodařiti. Zabývaje se studiem hospodářských věd uveřejňoval četné články o polním hospodářství, o plemenech hovězího dobytka a j. v časopisech »Gazeta Narodowa«, »Dziennik Polski« a »Rolnik«. Roku 1874 byl zvolen za poslance do zem. sněmu ve velkostatkářském voleb. okrese kolomyjském. Roku 1875 koupil panství Siemianówka-Szczerzec (u Lvova), kam z Podolí se přesídlil. V též době přejal redakci odborného hosp. časopisu »Rolnik«, úředního orgánu haličského hospodářského spolku, jíž však r. 1879, valně pracemi jsa přetížen, se vzdal. Od r. 1881 jako nástupce † poslance Krzeczunowicze zastupuje v rakouské říšské radě lvovský okres venkovských obcí. A. osvědčil se tamtéž jako obratný řečník a při důležitých předlohách národohospodářských bývá volen za zpravodaje. Ze spisů A-ových, jež vyšly o sobě, dlužno uvésti dram. obraz ve 4 jedn. Zbrodniarz (ve Lvově, 1869) a politické brošurky: List otwarty do W. P. Ottona Hausnera (t. 1878); II. List otwarty do Wpana Ottona Hausnera (t. 1879); Programy finansowe pp. Hausnera i Krzeczunowicza (t. 1879).