Ottův slovník naučný/Útočné batterie

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Útočné batterie
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. s. 261. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Dělostřelecká baterie

Útočné batterie jsou úkryty zařizované oblehatelem pevnosti na ochranu pro děla, jejich obsluhovatelstvo a střelivo mezi bojem, zpravidla pro 4—6 hrubých střeleb, výjimkou pro takové 2. Vykopávány a naváženy bývají pevnostním dělostřelectvem, po případě zákopnictvem s přibráním pěchoty tak, aby obhájce pevnosti jejich sdělání nemohl spatřiti ani z balónu, pokud nezačne z nich střelba. Proto práci nutno začíti a dovršiti za 1 noc. Ú-ná b. skládá se z míst pro děla, z předprsně, z přesvalů mezi děly 6 m tlustých, ze spojení za děly i za přesvaly 1.50 m až 2.30 m širokých, ze křídel, z útulných prostorů pro bojovníky a pro patrony a z výklenků pro střelivo. Prsť pro předprseň béře se z příkopu vykopaného na přední straně, hledící k pevnosti. Do zadní části přesvalů udělají se z fošen prostory, každý pro 7 — 8 dělostřelcův, a po stranách přesvalů výklenky pro střelivo. Křídla jsou zahnutiny předprsně na obou koncích ú. b. na ochranu bokův. Vnitřní 1.40 m vysoký svah předprsně 6 m tlusté třeba obložiti pro větší pevnost hradebními koši, sudy a pod. Dno ú. b. vykopá se 0.80 m pod plochu území 6 m široké. Podlahy pro děla klade mužstvo dělostřelecké. Měkkota (mokřaď, bahnisko) a půda skalnatá pro ú. b. se nehodí. Tyto mnohdy se spojují ve skupiny batterií vedle sebe navážených pod společným velením. Za ú-nými b-mi zařizuje se dépôt a park batterijní na ukládání staviva, nářadí a pod. FM.