Ohlasy žalmů/102

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Dobrořeč má duše Hospodinu,
připomeň si jeho dobrodiní,
neduhy tvé léčí, chrání zkázy,
slitováním svým tě věrně stíní.

Oznámil své cesty otcům našim,
slitovný je, z míry dobrotivý,
jeho milost jako klenba nebes,
není ten, jenž hněvy věčně živí.

Jako vzdálen východ od západu,
oddaluje naše nepravosti,
ujímá se bojících se hříchu
jako otec dítek s ochotností.

Ví, že prach jsme, tráva naši dnové,
květ, jenž vadne a jejž vítr honí,
úmluvy kdo jeho věrně šetří,
k tomu spravedností svou se kloní.

Nad oblaky postavil si trůn svůj,
s něho vládne, mocný v každém činu,
chvalte Pána všecka jeho díla,
dobrořeč má duše Hospodinu.