Ohlasy žalmů/101

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Hospodine, modlitbu mou vyslyš,
volání mé k tobě dostupuj,
neodvracej ode mne své tváře,
ucho své k mým prosbám nachyluj.

Dni mé jako kouř se rozplývají,
srdce moje prahne, kosti schnou,
jako tráva spálen jsem a hynu,
nepřátelé pohrdají mnou.

Jako ptáče osamělé smutním,
jako pelikán jsem na poušti,
chléb se v popel, nápoj v slzy mění,
oči spánek v noci opouští.

Svrhls mne, jak stín jsou dnové moji,
ty však smířen zas mne pozvedneš,
na Sionu objevíš se v slávě,
 zkormoucenou prosbou nezhrdneš.

Ty, o Pane, založil jsi zemi,
dílo rukou tvých jsou nebesa;
jako roucho zvetší. Ty však trváš
a tvůj lid se v tobě rozplesá.