O statcích a pracích nehmotných/9

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: § 9
Autor: František Ladislav Rieger
Krátký popis: O statcích a pracích nehmotných a jich významu i postavení v národním hospodářství
Zdroj: RIEGER, Fr. Ladislav. O statcích a pracích nehmotných…
Online na Internet Archive
Vydáno: Praha, Fr. Řivnáč 1850
Licence: PD old 70

Sismondi, kterýž ve svém spise tak dobře vytknul, že práce vyrobující statky může býti postřední nebo bezpostrední, měl zajisté dřive než kdo jiný poznati, že všecky práce všech stavů, kteříž byli od Smitha nazvaní nevýrobnými, když ne přímo aspoň posťředně k vyrobeni statků působí; neboť všickni tito stavové buďto tvoří bezpečnost, pořádek a mravnost, bez nichž se výroba dobře dařiti a bohatství naše zmáhati nemůže, buďto rozmnožují aneb rozšiřují vědomosti, kteréž snadnější a hojnější výrobu statku podporují, buď zas zachovávají nebo napravují zdraví naše, zotavují ducha namáháním potlačeného a udržují tělo i duši při té sile a svěžesti, bez niž by dobýváni statků vezdejších ani možné nebylo, ani příčiny, podnětu a rozumného účele nemělo, poněvadž by jich užíváni se stalo buď nemožné, neb aspoň svých půvabů pozbylo, — buďto konečně uspořením času pro jiné, těmto možnost poskytují bezpostředně statky vyrobovati aneb jiným některým zpusobem postředním k bohatství nebo blahobytu národnímu přispívají.