O statcích a pracích nehmotných/21

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: § 21
Autor: František Ladislav Rieger
Krátký popis: O statcích a pracích nehmotných a jich významu i postavení v národním hospodářství
Zdroj: RIEGER, Fr. Ladislav. O statcích a pracích nehmotných…
Online na Internet Archive
Vydáno: Praha, Fr. Řivnáč 1850
Licence: PD old 70

Kněz, kazatel, mravoučitel též podobně drahocenné služby prokazují výrobě, rozšiřujíce mezi lidem mravnost, spravedlnost a poctivost, kteréž jsou nevyhnutelnou výminkou všeho průmyslu a obchodu. Bez nich není pilné práce, není pořádku, ovšem ale neustálý boj jedněch proti druhým, prostopášnost a marné hubení statků. Ve společnosti, kde není víry a poctivosti mezi lidmi, kde se podvodné bankroty považují za důkaz chytrosti a u veřejném mínění se omlouvají, tam není též chuti do obchodu a výroby, kapitály se zavírají v truhlách; není výměny, není přechodu a stejného rozdělení statku mezi lidmi, není bezpečnosti — ovšem ale krádeže, podvody a loupeže. Kde naopak je mravnost a poctivost veliká, tam roste úvěrek, hlavní to páka obchodu, kapitály se snadno propůjčují, ourok padá, výroba se usnadňuje, pro všecky nalezne se záslužek, stejnější rozdělení statků mezi lidmi, hojnost, láce a blahobyt.

Důležitost náboženství pro obchod již za starodávna znali ceniti, ježto trhy obyčejně na místa poutnická, na blízku slavných chrámů pokládali, aby byly takto jako pod ochranou náboženství, a moudrý Numa, druhý král římský, kterýž položil zákony svými základ k bohatství tohoto slavného města, když bohyni poctivosti oltář postavil a kněží k službě jeho ustanovil, dokázal, že rozuměl lépe co rozmnožuje obchody a bohatství národní, než někteří z novějších ekonomistú.