Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění/Be-Bo

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Be-Bo
Autor: František Borovský-Ruth
Zdroj: František Borovský-Ruth, František. Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění. Praha : Rudolf Storch, 1910. S. 36-41.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

beán, student nováček
Beate, Beatrix, Blažena
Beati possidentes! Šťastní držitelé!
beatus, blažený, blahoslavený
beatifitikovati, prohlásiti za blahoslaveného
bébé, děťátko, loutka
beccassine, sluka vodní
beef (v. bif), maso hovězí, béfsteak (v. bifstek), dušené hovězí, b. à ľanglaise (v. alanglez), po anglicku, roastbeef (v. rostbif), pečeně hovězí
beduini, kočovníci v Arabii, beduina, plášť jejich
befehl, rozkaz
beg, bej (pán), u Turků okresní správec
begleiter, průvodce
beige (v. bež). jemná látka
beize (šp. paic), leptání, mořidlo
bel-étage (v. beletaž), vysoký přízemek; 1. patro
Belgrad, Bělehrad
belial, ďábel
bělima, tvrdá bílá blána oční
bella, krásná
belladonna, rulík, sr. atropa
belletrie, zábavné (krásné) písemnictví, belletrista, kdo takové věci píše, belletristický časopis, věnovaný tomu
bellevue (v. belvy), pěkná vyhlídka (Belveder)
bellis perennis, sedmikrása, chudobka
bellit, nová třaskavina
Bellona, bohyně války
belvedere, krásný rozhled, letohrádek, Letná
belzebub, ďábel
ben, (žid.) syn
bene, dobře, bene dixisti, dobře jsi řekl
benedicere, žehnati, benedictus, požehnaný, benedikce, žehnání
benefice, představení k dobru jednoho herce, prospěch
beneficium, dobrodiní, obročí duchovní, beneficiat, držitel jeho, obročník
benevolence, blahovolnost, benevolentní, blahovolný
bengál, ohňostroj
bengel, hulvát, mamlas
Benjamin, nejmladší (ze synů, ze stavu a p.)
benzín, součást petroleje, tekutina k čištění skvrn, velice hořlavá, tedy i k vytápění strojů
benzol, látka z dehtu kamenouhelného
bequem, pohodlný
berberis, dřišťál
bérce, holeň
bergamotka, druh hrušky
Bergreichenstein, Kašperské Hory
bergwerk, hory, báně, doly
berlina, druh kočárů
berlinerblau, modř berlínská
berlocke, přívěšek k hodinkám
bernardín, druh velikých psů
bernstein, jantar
Bersekrové, báječní bojovníci
beryl, druh drahokamů
besetzen, (šp. psecovati), olemovati
bessemerování, druh výroby kujného železa
besteck, příbor
bestellen (šp. beštellovati), objednati, zamluvili
bestie, zvíře, šelma, bestiální, zvířecký, bestiálnost, zvířeckost, surovost
Beteigeuze, hvězda v Orionu
bete (v. bét) zvíře, hlupák
betise, (v. betyz), hloupost
beton, smíšenina vápna a drobného kamení
betrieb, provozování, výroba, činnost, doprava, vozba, závod
betsch wester, modlilka
betula, bříza
betyar (v. beťár), uherský tulák
bianco, nepopsaný list pouze podepsaný, biancoindossement, rubopis nevyplněný
Bibamus, Pijme!
biber, druh látky vlněné
bibernella, bedrník
bible, 1. kniha; 2. Písmo sv., biblista, znalec Písma sv.
bibliografie, knihopis, bibliomanie, vášnivá záliba v knihách, bibliotheka
knihovna, bibliothekář, knihovník
bicykl, dvoukolka, velociped
bien (v. bjen), dobře, dobrá!
biennium, dvouletí
bifilární, dvojvlákní
biformní, dvojtvárný
bifurkace, rozštěpení, rozdvojení
biga, dvouspřeží (pod. triga, trojspřeží, quadriga, čtverospřeží)
bigamie, dvojženství
bigarré, strakatý
bigotterie, svatoušství, pobožnůstkářství, bigottní, pobožnůstkář, svatoušek
bigotfon, (žertovný) hudební nástroj dechový, papírový
bijou (bižu), drobný skvost, bijouterie (bižutry), směs drobných klenotů
bikarbonat, dvojuhličitan
bikvadrát, čtvrtá mocnina
bilance, účetní rozvaha
bilaterální, dvojstranný
bilis, žluč
bill, návrh zákona, zákon, list
billard, kulečník (šp. piliár)
billet (v. bijje), lístek, vstupenka, billeteur (—er), kdo přijímá vstupenky, billetář
billion, millionkrát million
bimbaši, tur. plukovník
bimsstein, pemza
binokl, kukátko (pro obě oči)
binom, dvojčlen
binovati (šp. binirovati), sloužiti dvě mše jeden den
biograf, životopisec, biografie, životopis
bioskop, druh kinematografu
biologie, nauka o životě
biosofie, moudrá životospráva
biotit, druh slídy
bipartice, rozdělení
biquadrát, mocnost čtvrtého stupně
biret, druh přikrývky na hlavu; viz baret
bis, dvakrát
bisam, pižmo, bisamkatze, cibetka, civeta, bisamtier, pižmoň
Bisenz, Bzenec
biscuit (v. bisky), suchar (piškot)
bisexuální, oboupohlavní
bison, tur, zubr
bisulca, dvoukopytníci
bitter, hořký (englisch b., anglická hořčina), bittersalz, hořká sůl
bitumen, živice
bivouac (v. bivuak), nocleh v poli
bizarní, podivný, výstřední
bixin, červené barvivo
blâme (v. blam), důtka, hana, ostuda
blamáže, ostuda, blamovati, zostuditi, tupiti, v špatnou pověst uváděti, bl. se, škoditi si, dáti si
blanche (v. blanš), karta bez panáka
blanket, formulář, list nevyplněný
blank, skvělý, čistý, holý, nahý
blaseovaný, otupělý, netečný, vyžilý, blaseovanost, netečnost, otupělost
blasfemie, rouhání
Blasius, Blažej
blasonovati, popisovali erby dle pravidel
blastem, zárodek
blastoderma, blána zárodková
blatta, šváb, rus
blau, modrý, blauer montag, modrý pondělek
bleiche, bělidlo (šp. blaicha)
bleiweiss, běloba (šp. plavais místo tužka)
blenna, sliz, blennenterie, průjem slizový, blennorrhoe, slizotok
blepharitis, zánět víčka
blepharospasmus, křeč víček
blériot, létadlo systému Blériotova
en bloc (v. anblok) v celku
blessura, rána
blick, pohled
block, balvan, kra, kus místa, blockkalender, kalendář špalíčkový, snímací
blokáda, zavření přístavu, obklíčení města (bloccade)
blond(e), světlý, rusý, blondýna, rusovláska
bluette (v. blyet), žert dramatický, jiskra, vtip, fraška
bluza, halena (z fr. blouse)
boa, 1. hroznýš; 2. dlouhá kožešina na krk, sobolka
bobbinet, krajkový tyl
bocca, ústa, ústí, přístav, záliv
bocium, vole
bock, kozel
bockbier, samec (pivo)
bodega, sr. boutique
Bodenbach, Podmokly
bodmerei, zápůjčka na lodní zástavu
bodrý, veselý (nikoli: poctivý)
boeuf (v. béf), hovězí dobytek i maso
bohemismus, způsob mluvení česky (v jiném jazyce), Bohemia, Čechy
(Böhmen)
Böhmerwald, Šumava
boisage (boazaž), pažení stěn = boiserie v. boazrí
bojar, šlechtic u vých. Slovanův, zeman
boje, plovák (znamení na místech nebezpečných)
boka, záliv v. bocca
bolero 1. špan. tanec; 2. dámský kulatý klobouk se střechou vzhůru
přilehlou
boletus, hřib
bolleta, (paleta), potvrzení zaplacené daně, mýta
bolletarregistr, útržkový rejstřík
bolometr, stroj k měření sálavého tepla
bomba, puma
bombarda, veliký prak
bombardovati město, stříleli na město
bombardement (v. bombardmán), střelba z děl
bombardeur, vojín u hrubých děl
bombardon, veliký nástroj dechový
bombast, naduřelost řeči
bombasin, druh látky hedvábné
bombus, čmelák
Bon, dobře!
bon (bond), poukázka, list zavazovací
bona fide, v dobrém mínění, bezelstně
bonbon, cukrovinka; bonboniera, schránka, krabice cukrovinek
bonheur (v. boner), štěstí; opak: malheur (v. malér); à la b., výborně! To je dobře!
bonhommie, lidumilnost
bonifikace, náhrada, odškodnění
bonita, dobrota
bonitovati, odhadovati jakost půdy
bon jour (v. bonžúr), dobré jitro!
bonmot (v. bonmó), vtip
bonna, ošetřovatelka dítek
bono sensu, v dobrém smyslu
bon ton, dobrý způsob (v chování se)
bonum, dobro, statek
bonvivant (v. bonviván), kdo dobře žije, světák
bonz, japonský kněz
Bootes, Volák, hvězda souhvězdí Velk. vozu
bor, borium, jistý prvek (značka B)
bóra, zlý vítr
borax, bledna (sloučenina bóru)
bord, okraj lodi
bordel, psinec, dům nevěstek
bordereau (v. —ró), příruční kniha, výtah z účtu. seznam druhů peněz
bording, menší loď
bordure (v. bordyr), okraj lemovka, obruba
boreas, vítr severák
borec, pěstitel tělocviku
borkenkäfer, korovec
borgis, druh písma tisk; viz bourgeois
born(ir)ovaný, hloupý, omezený
borte (šp. porta), lemovka
Borussia, Prusko
Bosco, kejklíř
böschung, svah, sklon
boskati, líbati
bossage v. —áž) zdivo z kvádrů i jeho napodobení
bosket, háječek, skupina křovin v sadech
boston, hra v karty
botanik, sběratel, znalec rostlin, botanika, rostlinopis
botanisovati, sbírati rostliny
botrytis, plíseň
bottich, káď
botulismus, otrava jedem klobásovým
boucanier (v. buk—). lovec bůvolů
boudoir (v. budoár), dámský pokoj
bouffon, šašek
boucharon, jalový řečník
bouffon, šašek
boucherisování (v. bušriz—) napouštění dřeva roztokem skalice modré
bouillon (v. bujjon), silná polévka; nitky kovové na třepení a p.
boule (v. bul), koule, míč
boulevard (v. bulvar), hradby, třída široká na místě bývalých hradeb
boundary post (v. baunde—), kůly na hranicích hříště při kopané
bouquet (v. buke), kytice, u vína: vůně (šp. puket)
bourgeois (v. buržoa), měšťan, bourgeoisie, měšťanstvo: b. borgis, druh liter v sazečství (a Ь c d)
bourrette (v. buret), surové hedvábí
bouteille (v. butéj), láhev
boutique (v. butyk), krám, kořalna, krčma (šp. putyka)
bouton (v. bu—), 1. knoflík; 2. neštovice
bowle (v. bol), nádoba stolní na punš, grog
box, oddíl ve stáji
boxer, pěstník, boxovati, potýkali se na pěsti
Boycott, nenáviděný správce statku v Irsku, boycottovati, stíhati někoho aby odešel