Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění/Br-By

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Br-By
Autor: František Borovský-Ruth
Zdroj: František Borovský-Ruth, František. Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění. Praha : Rudolf Storch, 1910. S. 41-44.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

bracelet (v. braslé), náramek
bradatice, široká sekera
bradypoda, lenochodi
bradýř, Barbier, holič, ranhojič
brahmani, kněží indičtí
bracherium, pásek kylný
brachiální, ramenný
brachydoma, střechou podélný (krystal)
brachylogie, stručnost
brachypneuma, dýchavičnost
brak, věci nepotřebné, brakovati, vyloučili takové věci
brakteaty, staré stříbrné mince, plíšky (peníze)
bramarbas, chvastal, vychloubal, tlučhuba
bramín, kněz indický \
Brandenburg, Branibor
branche (v. branš), větev, odbor, branže
branntwein, pálenka, kořalka (angl. brandy)
branzol, nadpodešev
brasselett, náramek, šp. brazolet
brassica napus, řepka, br. rapa, řepa, br. oleracea, kapusta
braun, hnědý
Braunau, Broumov
Braunschweig, Brunšvík
bräune, mázdřivka, záškrt
brausepulver, šumící prášek
bravi, vražedníci za mzdu
bravo, bravissimo, výborně
bravura, smělost, vzlet (při přednášení)
brazzera, rybářský člun plachetní
break (v. brek), otevřený, nekrytý omnibus
bremza, brzda
Breslau, Vratislav
breve, list papežský (krátký), breviář, modlitební kniha kat. kněží. brevi manu, zkrátka
briga, loď plachetní
brigáda, větší oddíl vojska (2 pluky); velitel její brigádnik, brigadier
brigant (brigand), loupežník
brigantina, druh lodi plachetní
brightická nemoc (v. brajtická), nemoc ledvin
bricke, okatice
briketa (vl. briquette), lisované cihly z prachu uhelného
brillant, diamant broušený v určitém tvaru
brillantin, látka k leštění kovů
brillantní, skvostný
brimborium, tretka, přívěsek, zbytečná frase
brioso, ohnivě
brisa, vítr (malý)
brisolett, masité knedlíčky
britannia, nové stříbro
briza, třeslice (tráva)
brocerie (v. brodry), vyšívání, zvl. obrub
broche (v. broš), jehlice ozdobná
brokát, zlatohlav
bromelie, ananas
brom (značka Br), jistý prvek
bromid, sloučenina bromu, lék utišující, bromkalium, bromid draselnatý
bromus, sveřep (tráva)
bronchie, průdušky, bronchitis, zánět jejich, bronchialkatarrh, zánět průdušek
bronz, 1. slitina kovů hl. mědi, spěž; 2. nátěr podobný, bronzovati, natírati barvou bronzovou
brožura, nevázaná knížka, spisek časový
brouillon, první náčrtek, první zápisník
browning, druh revolveru
brt, dutý strom, kde jsou včely, brtník, včelař, medvěd
bruch, kýla, průtrž, bruchband, pás kýlní
brůna, bílý kůň, bron
brunátný, hnědý
brunel (v. brynel), tkanina
brunet (v. bryne), snědý, brunetka, žena pleti snědé, černovláska
brunft, běhání, říje
brusque (v. brysk), prudký, příkrý, bryskní
brutální, surový, zhovadělý, brutalnost, zhovadělost, hrubost
brutto, hrubá váha, hrubý příjem, opak: netto, váha zboží bez obalu
Brüx, Most
brykule, vrtochy
bryndza, brinza, ovčí sýr
bryonia, posed
bryozoa, mechovky
brzda, šp. šleif
bšores, výdělek úskočný
bubo, dýměj, nádor
bucco, ťulpas
Bucefalus, divoký kůň Alexandra Vel.
bucentoro, nádherná státní loď ve St. Benátkách
bucina, polnice, roh vojenský
buckskin (v. bé—), látka vlněná
budget (v. bedžet), rozpočet, budgetní, rozpočtový
Buddha, zakladatel víry buddhistické, na světě nejrozšířenější
buffer, nárazník
buffet (v. byfe), 1. skříň n. stůl na jídlo; 2. místnost, kde se podávají jídla a nápoje
buffo, komický, šašek, opera buffa, frašková
bug, čelo lodi
buggy, kočárek dvoukolý
bugsovati loď, vléci
bühne, jeviště
buchhalter, účetní, knihovní
buchsbaum, zimostráz
büchsenmacher (špatně pyksm.), puškař
Bujukdere, výletní místo u Cařihradu
buket, kytice, vůně vína
bukolický, pastýřský
Bukovec, Lübeck
Bulák, přezdívka Chodův
bulbus, cibulka
bulimie, nenasytnost
Bull John, přezdívka Angličanů, od bull (angl.) = býk
bulla, 1. visutá pečeť u listiny; 2. listina sama, hl. papežský list
bulldog, odrůda psův
bulletin (v. bylten), zpráva (nejnovější)
bumerang, vrhači drevo Australanův
bulva, hlíza
bumlovati, potloukati se (též o procházkách buršů)
bund spolek
bunda, kabátec
bundžuk, praporec s ohonem koňským
buran, vichřice
bureau (v. býró); 1. úřadovna; 2. sbor úředníků
bureaukratie, byrokratie, vláda úřednictva
bureau restante, známka na telegramu, aby zůstal ležeti na telegrafním úřadě do vyzdvižení od adresáta, (sr. poste restante),
 b. de change (v. —šanš), směnárna
burdéř, končíř (zbraň)
buretta, byreta, nádobka k vykapování kapalin, stupňovka
bürgermeister (šp. purkmistr i měšťanosta), starosta
burleska, druh frašky
burnus, plášť, vlastně bílý plášť Arabů
bursa, 1. kupecký dvůr, tržiště na cenné papíry a j.; 2. schránka na korporale (viz t.); 3. býv. konvikt studentský
burš, 1. buršák, (vl. hejsek, švihák); 2. sloužící důstojnický
buršikosní, neurvalý, nedbalý
burzelbaum, kotrmelec
bussola (vl. boussole), přenosný kompas, magnetická jehla ve skřínce
bussard, lesní káně
butyka, bouda, krčma
butyrometr, másloměr
buxus, zimostráz (šp. pušpan)
byflovati, dříti (do slova se učiti nazpamět)
byrokracie viz bureaukr.
byssus, vlákna, jimiž mlž v moři připevňuje se ke skalám
byzantinismus, 1. patolízalství dvořanů: 2. zkaženost mravův; byzantský sloh (dle města Byzantia); základ kříž stejnoramenný,
 hojné kopule; vzor: Chrám sv. Marka v Benátkách a mešita Moudrosti v Cařihradě.