Naše písně/Moravo, Moravo, Moravěnko milá

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Moravo, Moravo, Moravěnko milá
Autor:
Zdroj: VOREL, Antonín. Naše písně. Brno : Besední dům, 1912. Číslo 234, s. 245.  
Licence: PD old 70
Související:

<<
 \new Staff \relative g' {
 \key g \minor
 \time 3/4
 \tempo 4=76
 \autoBeamOff
 R2.*4
 g8. g16 d2 bes'8. bes16 g2 d8 d bes'4 a a g r
 bes8.^\mf bes16 f2 d'8 d bes2 f8 f d'4. c8 c4 bes r
 d,8 d g4^\< a bes8([^\> a)] g4^\! r d8 d^\< bes'4 a^\! a^\> g^\! r
 f8^\f^"maličko zrychleně" a c2 es8 d bes2 d8 c g4 a c bes2
 <<
  {\voiceOne f8_\f a <c a>4.( <es c>8) <g es> <f d> <d bes>2 <f a,>8 <es g,> g,4 <a es> <c es,> <bes d,>}
  \new Voice {\voiceTwo f8 f f2 bes,8 bes bes2 f'8 f f4 f bes, bes}
  >>
 \oneVoice r
 \bar "|."
 }
 \addlyrics{
 Mo -- ra -- vo, Mo -- ra -- vo, Mo -- ra -- věn -- ko mi -- lá,
 co z_te -- be po -- chá -- zí, cha -- sa u -- šle -- chti -- lá,
 cha -- sa u -- šle -- chti -- lá, žá -- do -- sti -- vá bo -- je,
 a ja -- ké to koň -- stvo ro -- dí pů -- da tvo -- je,
 a ja -- ké to koň -- stvo ro -- dí pů -- da tvo -- je.
 }
 \new Staff \relative g' {
 \key g \minor
 \time 3/4
 <g bes,>8.( <g bes,>16)-. <d a>2 <bes' d, g,>8.(^> <a d,>16) <g bes,>2
 <d' fis, a,>4.^> <c es,>8-.(^\> <bes d,>-. <a c,>-.) <g bes,>8.( <fis a,>16-.)^\! <g g,>2
 <g bes,>4.^\< <d a>8( <bes' g,> <a c,>)^\> <g bes,>8.( <fis a>16) <g g,>2^\!
 <d' d,>4. <c es,>8( <bes d,> <fis a,>) <fis( a,(>8.^\< <g) bes,)>16 <g bes,>8 <a d,>( <bes g>-- <c fis,>)--^\!
 <d f, bes,>4. <bes d,>8( <f' a,> <es g,>)
 <<
  {\voiceOne d4( es8) d( <bes d,> <g es>) f2.~^\< f4^\! f fis g2 <es c~>4( <es c> <d bes>) <g bes,> <bes d,>2}
  \new Voice {\voiceTwo f2 s4 es d es es d( c) bes2_\p s1 g2}
  >>
 \oneVoice <fis' c~>4 <fis c> <g bes,>2
 <f c>8-.^\mf <es' g,>16-. <es g,>-. <es g,>8-. <es g,>-. <d f,>-. <c es,>-.
 <d, bes>-. <d' f,>16-. <d f,>-. <d f,>8-. <d f,>-. <c es,>-. <bes d,>-.
 <f a,> <c' f,>-. <f, c> <c' f,>-. <f, a,> <c' f,>-. 
 <d, bes> <bes' d,>16-. <bes d,>-. <bes d,>8-. <d f,>-. <c es,>-. <bes d,>-.
 <es, c>^\f <f c>16 <a f>-. <c es,>8-. <es g,>-. <d f,>-. <c es,>-.
 <d, bes> <f d>16-. <a f>-. <bes d,>8-. <d f,>-. <c es,>-. <bes d,>-.
 <a f c>-. <a f>16-. <a f>-. <a f>8-. <g es>-. <f d>-. <es c>-.
 <es c>( <f a,> <d bes> <bes' d,> <bes d,>4)\fermata
 } 
 >>

Moravo, Moravo,
Moravěnko milá,
co z tebe pochází,
chasa ušlechtilá,
žádostivá boje,
a jaké to koňstvo
rodí půda tvoje.